Institution name: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Comments: Zimski semestar 2023/2024

Table of contents

 

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Dvorana A
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
Likovno grafička kultura II
Jurković, Vanda
Likovno grafička kultura II predavanje
Optoelektronički sustavi 1
Mandić, Lidija
Optoelektronički sustavi 1 predavanje
Digitalni multimedij 1
Pap, Klaudio, Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 predavanje
Primjenjena fotografija 1
Mikota, Miroslav
Primjenjena fotografija 1 predavanje
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanje
08:00-08:45
08:50-09:35
Teorija oblika
Jurković, Vanda
Teorija oblika predavanje
08:50-09:35
09:50-10:35
Tehnički predodžbeni sustavi
Banić, Dubravko
Tehnički predodžbeni sustavi predavanje
Medijska komunikacija
Mustić, Daria
Medijska komunikacija predavanje
Matematika 2
Budimir, Ivan
Matematika 2 predavanje
Vizualne komunikacije
Mustić, Daria
Vizualne komunikacije predavanje
Dizajn grafičkih medija 1
Pibernik, Jesenka
Dizajn grafičkih medija 1 predavanje
09:50-10:35
10:40-11:25 10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
Papir
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Papir predavanje
DGM1_1, DGM1_2
Cvitić, Filip
Dizajn grafičkih medija 1 seminar
Tisak i dizajn
Matijević, Mile
Tisak i dizajn predavanje
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- 12:30-13:15
13:30-14:15
Granične površine i premazi
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi predavanje
Tisak 1
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)
Tisak 1 predavanje
Grafički dizajn 2
Brozović, Maja, Kovačević, Dorotea, Bota, Josip
Grafički dizajn 2 predavanje
Tipografija
Žiljak Stanimirović, Ivana
Tipografija predavanje
Grafički strojevi 2
Donevski, Davor
Grafički strojevi 2 predavanje
13:30-14:15
14:20-15:05
Fotografski procesi
Kulčar, Rahela
Fotografski procesi predavanje
14:20-15:05
15:20-16:05 ---
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanje
T_1–7, T_8–15
Žiljak Stanimirović, Ivana
Tipografija seminar
Umjetnička fotografija 1
Mikota, Miroslav
Umjetnička fotografija 1 predavanje
15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- ---
Marketing 1
Rončević, Ante, Najdanović, Zoran
Marketing 1 predavanje
LGK2_1, LGK2_2
Jurković, Vanda
Likovno grafička kultura II seminar
17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- ---
M1_1, M1_2
Rončević, Ante, Najdanović, Zoran
Marketing 1 seminar
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Dvorana B
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- ---
Kontrola kvalitete
Milčić, Diana, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete predavanje V
--- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
Male tehnike tiska
Majnarić, Igor
Male tehnike tiska predavanje
Optika, elektrostatika i mehanika fluida
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida predavanje
Realizacija idejnih rješenja 2
Brozović, Maja
Realizacija idejnih rješenja 2 predavanje
EuS2_1
Nemec, Ana
Engleski u struci 2 predavanje, seminar
--- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- ---
Dizajn i okoliš
Bolanča Mirković, Ivana
Dizajn i okoliš predavanje
EuS2_2
Nemec, Ana
Engleski u struci 2 predavanje, seminar
--- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 ---
Medijska komunikacija
Mustić, Daria, (komunikologija v.s.)
Medijska komunikacija seminar
Dizajn i okoliš
Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dizajn i okoliš seminar
--- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
M2_3
Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Matematika 2 seminar
Sustav upravljanja okolišem
Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Sustav upravljanja okolišem predavanje
--- --- 15:20-16:05
16:10-16:55
Reprodukcijska fotografija 2
Strgar Kurečić, Maja
Reprodukcijska fotografija 2 predavanje
---
Knjigoveštvo 1
Pasanec Preprotić, Suzana
Knjigoveštvo 1 predavanje
16:10-16:55
17:10-17:55
Sustav upravljanja okolišem
Vukoje, Marina
Sustav upravljanja okolišem seminar
--- 17:10-17:55
18:00-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:45
19:00-19:45 -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:45
19:50-20:35 -x- -x- -x- -x- -x- 19:50-20:35
20:40-21:25 -x- -x- -x- -x- -x- 20:40-21:25
21:30-22:15 -x- -x- -x- -x- -x- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Dvorana C
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
Boja u digitalnom okruženju
Mandić, Lidija
Boja u digitalnom okruženju predavanje
Tehnike ispisa digitalne fotografije
Mikota, Miroslav
Tehnike ispisa digitalne fotografije predavanje
---
Tiskovne forme 2
Mahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, Tamara
Tiskovne forme 2 predavanje
WEB dizajn 2
Pibernik, Jesenka
WEB dizajn 2 predavanje
08:00-08:45
08:50-09:35
Grafički dizajn 4
Brozović, Maja
Grafički dizajn 4 predavanje
08:50-09:35
09:50-10:35
Optoelektronički sustavi 2
Mandić, Lidija
Optoelektronički sustavi 2 predavanje
Engleski u struci 4
Nemec, Ana
Engleski u struci 4 predavanje, seminar
Kontrola kvalitete
Milčić, Diana, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete vježbe
Tiskarski slog
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog predavanje
PiIGM_A, PiIGM_B
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe S
09:50-10:35
10:40-11:25 --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
Digitalni multimedij 2
Koren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, Nikolina
Digitalni multimedij 2 predavanje
--- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X-
I2_1, I2_2
Skala, Tibor
Informatika 2 vježbe S
--- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- ---
Polimerni materijali
Jamnicki Hanzer, Sonja
Polimerni materijali predavanje
13:30-14:15
14:20-15:05 --- ---
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama
Skala, Tibor
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama predavanje
--- 14:20-15:05
15:20-16:05
KK_1, KK_2
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete vježbe S
Informatika 2
Skala, Tibor
Informatika 2 predavanje
--- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 ---
M2_1
Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Matematika 2 seminar
--- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
KK_3, KK_4
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete vježbe
--- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45
KK_5
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete vježbe
-x- -x- -x- -x- 19:00-19:45
19:50-20:35 -x- -x- -x- -x- 19:50-20:35
20:40-21:25 -x- -x- -x- -x- -x- 20:40-21:25
21:30-22:15 -x- -x- -x- -x- -x- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Vijećnica
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- ---
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Banić, Dubravko
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji predavanje
--- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- ---
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Banić, Dubravko, Šarčević, Iva
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji seminar
--- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -x- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -x- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 -x- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- ---
M2_2
Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Matematika 2 seminar
Grafički strojevi 2
Donevski, Davor, Šarčević, Iva
Grafički strojevi 2 seminar
15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 -x- -x- -x- -x- -x- 19:50-20:35
20:40-21:25 -x- -x- -x- -x- -x- 20:40-21:25
21:30-22:15 -x- -x- -x- -x- -x- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum fizika
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- ---
OEiMF_1
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- ---
KMIRB_13
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
OEiMF_3
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25
OEiMF_7
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
OEiMF_6
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
KMIRB_7, KMIRB_8
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
OEiMF_4
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
OEiMF_8
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
11:40-12:25
12:30-13:15 12:30-13:15
13:30-14:15
KMIRB_1, KMIRB_2
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
OEiMF_2
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
---
OEiMF_5
Itrić Ivanda, Katarina
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
--- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
KMIRB_13
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
--- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
KMIRB_9, KMIRB_10
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
KMIRB_3, KMIRB_4
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
KMIRB_11, KMIRB_12
Kulčar, Rahela
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
--- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum kemija
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- ---
GPiP_5, GPiP_6
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- ---
GPiP_15, GPiP_16
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- ---
GPiP_11, GPiP_12
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
GPiP_1, GPiP_2
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 ---
GPiP_19
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
GPiP_3, GPiP_4
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
GPiP_9, GPiP_10
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45
GPiP_7, GPiP_8
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
GPiP_17, GPiP_18
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
GPiP_13, GPiP_14
Rožić, Mirela
Granične površine i premazi vježbe materijali
--- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum ekologija
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum materijali 4. kat
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- ---
P_15
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
P_11, P_12
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 ---
P_5, P_6
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- ---
P_1, P_2
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- ---
P_3, P_4
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- 12:30-13:15
13:30-14:15
P_9, P_10
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 ---
P_13, P_14
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 ---
P_7, P_8
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Papir vježbe materijali
--- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum fotografski procesi 5. kat
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 ---
FP_5, FP_6
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
--- ---
FP_1, FP_2
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
FP_19, FP_20
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
---
FP_15, FP_16
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
FP_17, FP_18
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 ---
FP_11, FP_12
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
---
FP_9, FP_10
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
FP_13, FP_14
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- ---
FP_7, FP_8
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
FP_21, FP_22
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- ---
FP_3, FP_4
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Fotografski procesi vježbe materijali
--- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum tiskovne forme 3. kat
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- ---
KK_3, KK_4
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, Tomislav
Kontrola kvalitete vježbe
09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum tisak 4. kat desno
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 ---
MTT_4
Dragčević, Krešimir
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- ---
MTT_1
Dragčević, Krešimir
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
MTT_7
Bates, Irena
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 ---
MTT_5
Bates, Irena
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 ---
MTT_2
Dragčević, Krešimir
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- ---
MTT_3
Dragčević, Krešimir
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 ---
MTT_6
Bates, Irena
Male tehnike tiska vježbe tisak
--- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum tisak 4. kat lijevo
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- ---
T1_8
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
---
T1_4
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- ---
T1_3
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- ---
T1_7
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- ---
T1_5
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
T1_10
Matijević, Mile
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55
T1_9
Matijević, Mile
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- ---
T1_12
Matijević, Mile
Tisak 1 vježbe tisak
--- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum tisak prizemlje
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
T1_2
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- ---
T1_6
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- 12:30-13:15
13:30-14:15
T1_1
Hajdek, Martina
Tisak 1 vježbe tisak
--- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- ---
T1_11
Matijević, Mile
Tisak 1 vježbe tisak
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum za doradu
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum za doradu s brzorezačem
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15
K1_5
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
K1_7
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
--- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 ---
K1_4
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
--- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
K1_1
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
K1_6
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
--- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 ---
K1_8
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
--- 18:00-18:45
19:00-19:45
K1_2
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
K1_3
Belina, Marija (dorada v.s.)
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada br
--- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Atelijer
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- ---
LPI_3
(likovni v.s. 1)
Likovna praksa I vježbe likovni
09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- ---
DM2_1
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnoj
--- 12:30-13:15
13:30-14:15
MK_1, MK_2
(komunikologija v.s.)
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/B
--- ---
LPI_1
(likovni v.s. 1)
Likovna praksa I vježbe likovni
13:30-14:15
14:20-15:05 ---
VK_3, VK_4
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
TiD_7, TiD_8
Matijević, Mile
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
14:20-15:05
15:20-16:05
MK_7
(komunikologija v.s.)
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/B
--- 15:20-16:05
16:10-16:55 ---
MK_5, MK_6
(komunikologija v.s.)
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/B
--- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
VK_1, VK_2
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
VK_5, VK_6
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
---
RIR2_3, RIR2_4
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
17:10-17:55
18:00-18:45
VK_7, VK_8
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
LPI_2
(likovni v.s. 1)
Likovna praksa I vježbe likovni
18:00-18:45
19:00-19:45
VK_9, VK_10
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
MK_3, MK_4
(komunikologija v.s.)
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/B
RIR2_5, RIR2_6
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
19:00-19:45
19:50-20:35
RIR2_1, RIR2_2
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X-
RIR2_7
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum fotolab
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- ---
UF1_1
Pavlović, Ivana
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- ---
UF1_3
Pavlović, Ivana
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
UF1_2
Pavlović, Ivana
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
--- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- ---
UF1_8
Žeželj, Teo
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
--- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 ---
UF1_6
Žeželj, Teo
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
--- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum prizemlje HKO
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- ---
TIDF_1, TIDF_2
Pavlović, Ivana
Tehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- ---
PF1_3, PF1_4
Pavlović, Ivana
Primjenjena fotografija 1 vježbe foto
--- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- ---
UF1_5
Žeželj, Teo
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
12:30-13:15
13:30-14:15
UF1_4
Pavlović, Ivana
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
PF1_7, PF1_8
Žeželj, Teo
Primjenjena fotografija 1 vježbe foto
--- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- ---
PF1_1, PF1_2
Pavlović, Ivana
Primjenjena fotografija 1 vježbe foto
--- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 ---
PF1_9
Žeželj, Teo
Primjenjena fotografija 1 vježbe foto
--- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45
UF1_7
Žeželj, Teo
Umjetnička fotografija 1 vježbe foto
---
TIDF_3, TIDF_4
Žeželj, Teo
Tehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
PF1_5, PF1_6
Žeželj, Teo
Primjenjena fotografija 1 vježbe foto
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum za originalnu grafiku
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 --- --- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35
OGI_4
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- ---
OGI_1
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- --- 12:30-13:15
13:30-14:15
OGI_5
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- ---
OGI_7
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05
OGI_3
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
OGI_6
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- 15:20-16:05
16:10-16:55
OGI_10
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
OGI_9
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- 17:10-17:55
18:00-18:45
OGI_8
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
OGI_2
Jozić, Josip
Originalna grafika I vježbe grafika
--- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum repro 3. kat
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
TF2_1, TF2_2
Cigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
Tiskovne forme 2 vježbe repro
--- --- ---
RF2_1, RF2_2
Strgar Kurečić, Maja
Reprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
TF2_6
Cigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
Tiskovne forme 2 vježbe repro
---
TF2_3, TF2_4
Cigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
Tiskovne forme 2 vježbe repro
WD2_1
Kanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)
WEB dizajn 2 vježbe repro
OS2_4
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 2 vježbe repro
09:50-10:35
10:40-11:25 --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- ---
OS1_7
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
WD2_2
Kanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)
WEB dizajn 2 vježbe repro
OS1_4
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- 12:30-13:15
13:30-14:15
TF2_5, TF2_7
Cigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
Tiskovne forme 2 vježbe repro
--- ---
OS2_2
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 2 vježbe repro
OS2_1
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 2 vježbe repro
13:30-14:15
14:20-15:05 ---
OS1_6
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
14:20-15:05
15:20-16:05 --- ---
OS2_3
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 2 vježbe repro
--- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- ---
OS1_8
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
OS1_1
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
16:10-16:55
17:10-17:55
RF2_3, RF2_4
Strgar Kurečić, Maja
Reprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
RF2_5
Strgar Kurečić, Maja
Reprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
OS1_5
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
17:10-17:55
18:00-18:45
OS1_3
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
--- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- ---
OS1_2
Agić Cmrk, Ana
Optoelektronički sustavi 1 vježbe repro
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Računalna 2A
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
DM1_1
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
--- ---
I2_7
Skala, Tibor
Informatika 2 vježbe
T_13
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
T_7, T_8
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
DM1_2
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
T_1, T_2
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
MSuRA_3
Maričević, Marko
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
--- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- 10:40-11:25
11:40-12:25
T_5, T_6
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
DM1_4
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
T_15, T_14
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
MSuRA_2
Maričević, Marko
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
T_11, T_12
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
11:40-12:25
12:30-13:15 12:30-13:15
13:30-14:15
T_3, T_4
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
TS_3
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
DM1_6
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
MSuRA_4
Maričević, Marko
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
DM2_5
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnoj
13:30-14:15
14:20-15:05 14:20-15:05
15:20-16:05
T_9, T_10
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Tipografija vježbe u računalnoj A/B
--- ---
MSuRA_1
Maričević, Marko
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
--- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 ---
I2_5, I2_6
Skala, Tibor
Informatika 2 vježbe
--- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Računalna 2B
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 ---
TPS_7, TPS_8
Šarčević, Iva
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
---
TPS_9, TPS_10
Šarčević, Iva
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
DM1_10
Hudika, Tomislav
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35
DM1_8
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
TS_1
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
TS_7
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
TPS_1, TPS_2
Jokić, Tigran
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
DM1_7
Hudika, Tomislav
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
09:50-10:35
10:40-11:25 10:40-11:25
11:40-12:25
TiD_1, TiD_2
Matijević, Mile
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
TPS_5, TPS_6
Jokić, Tigran
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
TS_6
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
TS_5
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
DM2_2
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnoj
11:40-12:25
12:30-13:15 12:30-13:15
13:30-14:15
TiD_9, TiD_10
Matijević, Mile
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
DM1_3
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
---
TS_2
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
TPS_11, TPS_12
Šarčević, Iva
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
13:30-14:15
14:20-15:05
TS_4
Koren Ivančević, Tajana
Tiskarski slog vježbe u računalnoj
14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55
TiD_3, TiD_4
Matijević, Mile
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
--- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45
TiD_5, TiD_6
Matijević, Mile
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
DM2_3
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnoj
--- --- 18:00-18:45
19:00-19:45
I2_3, I2_4
Skala, Tibor
Informatika 2 vježbe
--- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Računalna 6. kat
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 ---
DM1_9
Hudika, Tomislav
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
---
DM1_5
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
TPS_3, TPS_4
Jokić, Tigran
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 ---
GD2_5
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
---
GD4_1
Brozović, Maja
Grafički dizajn 4 vježbe dizajn
--- 09:50-10:35
10:40-11:25
GD2_3
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
GD2_8
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
--- 10:40-11:25
11:40-12:25
DM1_11
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
11:40-12:25
12:30-13:15
GD2_4
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
GD4_5
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 4 vježbe dizajn
12:30-13:15
13:30-14:15
GD2_6
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
---
DM1_12
Rudolf, Maja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
13:30-14:15
14:20-15:05
GD2_7
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
14:20-15:05
15:20-16:05
VK_11, VK_12
(komunikologija v.s.)
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
GD4_3
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 4 vježbe dizajn
--- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 ---
GD2_1
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
GD2_2
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
RIR2_3, RIR2_4
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
17:10-17:55
18:00-18:45
GD4_2
Kovačević, Dorotea
Grafički dizajn 4 vježbe dizajn
GD4_4
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Grafički dizajn 4 vježbe dizajn
18:00-18:45
19:00-19:45
RIR2_5, RIR2_6
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
19:00-19:45
19:50-20:35 ---
RIR2_1, RIR2_2
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X-
RIR2_7
Bota, Josip
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Računalna E
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
PiIGM_3, PiIGM_4
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
--- --- --- --- 08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 --- --- --- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- ---
LPI_6
(likovni v.s. 2)
Likovna praksa I vježbe E
10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05
DM2_4
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe E
--- --- ---
LPI_5
(likovni v.s. 2)
Likovna praksa I vježbe E
14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- --- --- --- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Praktikum E
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45 ---
PiIGM_1, PiIGM_2
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
--- ---
DM2_6
Ježić, Trpimir Jeronim
Digitalni multimedij 2 vježbe E
08:00-08:45
08:50-09:35 --- --- --- 08:50-09:35
09:50-10:35 ---
PiIGM_5
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
--- --- --- 09:50-10:35
10:40-11:25 --- --- --- --- 10:40-11:25
11:40-12:25 -X- --- --- --- --- 11:40-12:25
12:30-13:15 -X- --- --- --- --- 12:30-13:15
13:30-14:15 --- --- --- --- --- 13:30-14:15
14:20-15:05 --- --- --- --- --- 14:20-15:05
15:20-16:05 --- --- --- --- --- 15:20-16:05
16:10-16:55 --- --- --- --- --- 16:10-16:55
17:10-17:55 --- --- --- --- --- 17:10-17:55
18:00-18:45 --- --- ---
LPI_4
(likovni v.s. 2)
Likovna praksa I vježbe E
--- 18:00-18:45
19:00-19:45 --- --- --- -X- 19:00-19:45
19:50-20:35 --- --- --- -X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top