Institution name: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Comments: Zimski semestar 2023/2024

Table of contents

 

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
diplomski, 2. sem.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
Boja u digitalnom okruženjuTiD_1, TiD_2GD2_3PiIGM_3, PiIGM_4TF2_1, TF2_2Likovno grafička kultura II
Boja u digitalnom okruženju predavanjeTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe ETiskovne forme 2 vježbe reproLikovno grafička kultura II predavanje
Mandić, LidijaMatijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraJurković, Vanda
Dvorana CRačunalna 2BRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum repro 3. katDvorana A
Tehnike ispisa digitalne fotografijePiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6
Tehnike ispisa digitalne fotografije predavanjePrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijali
Mikota, MiroslavLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana CPraktikum EDvorana APraktikum materijali 3. kat
Kontrola kvaliteteDigitalni multimedij 1T1_8
Kontrola kvalitete predavanje VDigitalni multimedij 1 predavanjeTisak 1 vježbe tisak
Milčić, Diana, Cigula, TomislavPap, Klaudio, Rudolf, MajaHajdek, Martina
VijećnicaDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevo
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnjiPrimjenjena fotografija 1Tiskovne forme 2GPiP_5, GPiP_6
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeTiskovne forme 2 predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijali
Banić, DubravkoMikota, MiroslavMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraRožić, Mirela
Dvorana BDvorana ADvorana CPraktikum materijali 3. kat
WEB dizajn 2RIR2_1, RIR2_2DM2_6Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaT1_4FP_15, FP_16RF2_1, RF2_2OEiMF_1TPS_3, TPS_4T_13, T_14
WEB dizajn 2 predavanjeRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnDigitalni multimedij 2 vježbe EPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeTisak 1 vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BTipografija vježbe u računalnoj A/B
Pibernik, JesenkaBota, JosipJežić, Trpimir JeronimLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaHajdek, MartinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Strgar Kurečić, MajaItrić Ivanda, KatarinaJokić, TigranPašalić, Marko (tipografija v.s.)
Dvorana CRačunalna 6. katPraktikum EDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaAtelijerRačunalna 2A
08:00-08:45
08:50-09:35
Boja u digitalnom okruženjuTiD_1, TiD_2GD2_3OGI_4PiIGM_3, PiIGM_4Teorija oblikaTF2_1, TF2_2
Boja u digitalnom okruženju predavanjeTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe ETeorija oblika predavanjeTiskovne forme 2 vježbe repro
Mandić, LidijaMatijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaJurković, VandaCigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
Dvorana CRačunalna 2BRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna EDvorana APraktikum repro 3. kat
Tehnike ispisa digitalne fotografijePiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6
Tehnike ispisa digitalne fotografije predavanjePrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijali
Mikota, MiroslavLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana CPraktikum EDvorana APraktikum materijali 3. kat
Grafički dizajn 4Kontrola kvaliteteDigitalni multimedij 1P_15T1_8
Grafički dizajn 4 predavanjeKontrola kvalitete predavanje VDigitalni multimedij 1 predavanjePapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisak
Brozović, MajaMilčić, Diana, Cigula, TomislavPap, Klaudio, Rudolf, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, Martina
Dvorana CVijećnicaDvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevo
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnjiPrimjenjena fotografija 1Tiskovne forme 2GPiP_5, GPiP_6
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeTiskovne forme 2 predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijali
Banić, DubravkoMikota, MiroslavMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraRožić, Mirela
Dvorana BDvorana ADvorana CPraktikum materijali 3. kat
WEB dizajn 2RIR2_1, RIR2_2DM2_6Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaT1_4FP_15, FP_16RF2_1, RF2_2OEiMF_1TPS_3, TPS_4T_13, T_14
WEB dizajn 2 predavanjeRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnDigitalni multimedij 2 vježbe EPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeTisak 1 vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BTipografija vježbe u računalnoj A/B
Pibernik, JesenkaBota, JosipJežić, Trpimir JeronimLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaHajdek, MartinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Strgar Kurečić, MajaItrić Ivanda, KatarinaJokić, TigranPašalić, Marko (tipografija v.s.)
Dvorana CRačunalna 6. katPraktikum EDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaAtelijerRačunalna 2A
08:50-09:35
09:50-10:35
Optoelektronički sustavi 2Male tehnike tiskaT1_2GD2_3OGI_4Tehnički predodžbeni sustaviT_7, T_8P_11, P_12
Optoelektronički sustavi 2 predavanjeMale tehnike tiska predavanjeTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaTehnički predodžbeni sustavi predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijali
Mandić, LidijaMajnarić, IgorHajdek, MartinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipBanić, DubravkoPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana BDvorana CPraktikum tisak prizemljeRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuDvorana ARačunalna 2APraktikum materijali 3. kat
Medijska komunikacijaTS_1GD2_5PiIGM_5Optika, elektrostatika i mehanika fluida
Medijska komunikacija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanje
Mustić, DariaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaItrić Ivanda, Katarina
Dvorana ARačunalna 2BRačunalna 6. katPraktikum EDvorana B
Realizacija idejnih rješenja 2P_15TF2_3, TF2_4Matematika 2TS_7
Realizacija idejnih rješenja 2 predavanjePapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproMatematika 2 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnoj
Brozović, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraBudimir, IvanKoren Ivančević, Tajana
Dvorana BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katDvorana ARačunalna 2A
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnjiWD2_1GD4_1MSuRA_3Tiskarski slogVizualne komunikacije
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji seminarWEB dizajn 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojTiskarski slog predavanjeVizualne komunikacije predavanje
Banić, Dubravko, Šarčević, IvaKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Brozović, MajaMaričević, MarkoKoren Ivančević, TajanaMustić, Daria
VijećnicaPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2ADvorana CDvorana A
TIDF_1, TIDF_2RIR2_5, RIR2_6OS2_4Dizajn grafičkih medija 1FP_1, FP_2
Tehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproDizajn grafičkih medija 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijali
Pavlović, IvanaBota, JosipAgić Cmrk, AnaPibernik, JesenkaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Praktikum prizemlje HKORačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana APraktikum materijali 3. kat
09:50-10:35
10:40-11:25
Optoelektronički sustavi 2Male tehnike tiskaT1_2OGI_4Tehnički predodžbeni sustaviT_7, T_8P_11, P_12
Optoelektronički sustavi 2 predavanjeMale tehnike tiska predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaTehnički predodžbeni sustavi predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijali
Mandić, LidijaMajnarić, IgorHajdek, MartinaJozić, JosipBanić, DubravkoPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana BDvorana CPraktikum tisak prizemljePraktikum za originalnu grafikuDvorana ARačunalna 2APraktikum materijali 3. kat
Medijska komunikacijaTS_1GD2_5PiIGM_5Optika, elektrostatika i mehanika fluida
Medijska komunikacija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanje
Mustić, DariaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaItrić Ivanda, Katarina
Dvorana ARačunalna 2BRačunalna 6. katPraktikum EDvorana B
Realizacija idejnih rješenja 2T_1, T_2MTT_1GD2_8T1_3P_5, P_6TF2_3, TF2_4Matematika 2TS_7
Realizacija idejnih rješenja 2 predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BMale tehnike tiska vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproMatematika 2 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnoj
Brozović, MajaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Dragčević, KrešimirPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Hajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraBudimir, IvanKoren Ivančević, Tajana
Dvorana BRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katDvorana ARačunalna 2A
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnjiWD2_1GD4_1MSuRA_3Vizualne komunikacije
Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji seminarWEB dizajn 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojVizualne komunikacije predavanje
Banić, Dubravko, Šarčević, IvaKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Brozović, MajaMaričević, MarkoMustić, Daria
VijećnicaPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2ADvorana A
TIDF_1, TIDF_2RIR2_5, RIR2_6OS2_4Dizajn grafičkih medija 1FP_1, FP_2
Tehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproDizajn grafičkih medija 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijali
Pavlović, IvanaBota, JosipAgić Cmrk, AnaPibernik, JesenkaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Praktikum prizemlje HKORačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana APraktikum materijali 3. kat
10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
Digitalni multimedij 2GD2_5MTT_7Papir
Digitalni multimedij 2 predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakPapir predavanje
Koren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, NikolinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Dvorana CRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana A
Dizajn i okolišT_1, T_2MTT_1PF1_3, PF1_4TS_6OS1_7GD2_8T1_3P_5, P_6Matematika 2
Dizajn i okoliš predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijaliMatematika 2 predavanje
Bolanča Mirković, IvanaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Dragčević, KrešimirPavlović, IvanaKoren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Hajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaBudimir, Ivan
Dvorana BRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKORačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katDvorana A
GD4_1MSuRA_2WD2_2DGM1_1, DGM1_2TS_5GPiP_11, GPiP_12
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojWEB dizajn 2 vježbe reproDizajn grafičkih medija 1 seminarTiskarski slog vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijali
Brozović, MajaMaričević, MarkoKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Cvitić, FilipKoren Ivančević, TajanaRožić, Mirela
Računalna 6. katRačunalna 2APraktikum repro 3. katDvorana ARačunalna 2BPraktikum materijali 3. kat
UF1_1DM2_2RIR2_7Tisak i dizajnT_11, T_12P_1, P_2OS1_4T1_7OEiMF_8
Umjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnTisak i dizajn predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Pavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimBota, JosipMatijević, MilePašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, AnaHajdek, MartinaItrić Ivanda, Katarina
Praktikum fotolabRačunalna 2BRačunalna 6. katDvorana ARačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum fizika
11:40-12:25
12:30-13:15 -X-
Digitalni multimedij 2GD2_4MTT_7Papir
Digitalni multimedij 2 predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakPapir predavanje
Koren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, NikolinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Dvorana CRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana A
Dizajn i okolišPF1_3, PF1_4TS_6OS1_7GD2_8OGI_1I2_1, I2_2P_3, P_4T1_6T_15
Dizajn i okoliš predavanjePrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaInformatika 2 vježbe SPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/B
Bolanča Mirković, IvanaPavlović, IvanaKoren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipSkala, TiborStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)
Dvorana BPraktikum prizemlje HKORačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuDvorana CPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak prizemljeRačunalna 2B
DM2_1MSuRA_2WD2_2GD4_5DGM1_1, DGM1_2TS_5GPiP_11, GPiP_12
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnojMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojWEB dizajn 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajnDizajn grafičkih medija 1 seminarTiskarski slog vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijali
Ježić, Trpimir JeronimMaričević, MarkoKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Cvitić, FilipKoren Ivančević, TajanaRožić, Mirela
AtelijerRačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. katDvorana ARačunalna 2BPraktikum materijali 3. kat
UF1_1DM2_2UF1_5RIR2_7Tisak i dizajnT_11, T_12P_1, P_2OS1_4T1_7OEiMF_8
Umjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnTisak i dizajn predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Pavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimŽeželj, TeoBota, JosipMatijević, MilePašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, AnaHajdek, MartinaItrić Ivanda, Katarina
Praktikum fotolabRačunalna 2BPraktikum prizemlje HKORačunalna 6. katDvorana ARačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum fizika
12:30-13:15
13:30-14:15
MK_1, MK_2UF1_4KMIRB_1, KMIRB_2K1_5GD2_6TiD_9, TiD_10T1_1Granične površine i premaziOGI_5P_9, P_10TF2_5
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakGranične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe repro
(komunikologija v.s.)Pavlović, IvanaKulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileHajdek, MartinaRožić, MirelaJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
AtelijerPraktikum prizemlje HKOPraktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 6. katRačunalna 2BPraktikum tisak prizemljeDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
Medijska komunikacijaTisak 1TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8OEiMF_2
Medijska komunikacija seminarTisak 1 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Mustić, Daria, (komunikologija v.s.)Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, TeoItrić Ivanda, Katarina
Dvorana BDvorana ARačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKOPraktikum fizika
Dizajn i okolišGrafički dizajn 2OGI_1I2_1, I2_2P_3, P_4T1_6T_15
Dizajn i okoliš seminarGrafički dizajn 2 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaInformatika 2 vježbe SPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/B
Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, MarinaBrozović, Maja, Kovačević, Dorotea, Bota, JosipJozić, JosipSkala, TiborStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)
Dvorana BDvorana APraktikum za originalnu grafikuDvorana CPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak prizemljeRačunalna 2B
DM2_1OS2_2GD4_5MSuRA_4TipografijaTS_2
Digitalni multimedij 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojTipografija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnoj
Ježić, Trpimir JeronimAgić Cmrk, AnaIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Maričević, MarkoŽiljak Stanimirović, IvanaKoren Ivančević, Tajana
AtelijerPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2ADvorana ARačunalna 2B
OS2_1UF1_3UF1_5DM2_5Polimerni materijaliGrafički strojevi 2LPI_1OGI_7FP_13, FP_14TPS_11, TPS_12
Optoelektronički sustavi 2 vježbe reproUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe EPolimerni materijali predavanjeGrafički strojevi 2 predavanjeLikovna praksa I vježbe likovniOriginalna grafika I vježbe grafikaFotografski procesi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
Agić Cmrk, AnaPavlović, IvanaŽeželj, TeoJežić, Trpimir JeronimJamnicki Hanzer, SonjaDonevski, Davor(likovni v.s. 1)Jozić, JosipLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Šarčević, Iva
Praktikum repro 3. katPraktikum fotolabPraktikum prizemlje HKOPraktikum EDvorana CDvorana AAtelijerPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. kat
13:30-14:15
14:20-15:05
MK_1, MK_2UF1_4DM2_4KMIRB_1, KMIRB_2K1_5GD2_6TiD_9, TiD_10T1_1Granične površine i premaziOGI_5P_9, P_10TF2_5
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe EKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakGranične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe repro
(komunikologija v.s.)Pavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimKulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileHajdek, MartinaRožić, MirelaJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara
AtelijerPraktikum prizemlje HKORačunalna EPraktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 6. katRačunalna 2BPraktikum tisak prizemljeDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
Medijska komunikacijaTisak 1TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8OEiMF_2
Medijska komunikacija seminarTisak 1 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Mustić, Daria, (komunikologija v.s.)Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, TeoItrić Ivanda, Katarina
Dvorana BDvorana ARačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKOPraktikum fizika
Mehaničke simulacije u računalnim animacijamaMTT_2VK_3, VK_4T1_5TS_4Fotografski procesiGD2_7OGI_1OS1_6P_13, P_14
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakTiskarski slog vježbe u računalnojFotografski procesi predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproPapir vježbe materijali
Skala, TiborDragčević, Krešimir(komunikologija v.s.)Hajdek, MartinaKoren Ivančević, TajanaKulčar, RahelaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipAgić Cmrk, AnaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoAtelijerPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2BDvorana ARačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. kat
OS2_2GD4_5MSuRA_4TipografijaTS_2K1_4TiD_7, TiD_8
Optoelektronički sustavi 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojTipografija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Agić Cmrk, AnaIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Maričević, MarkoŽiljak Stanimirović, IvanaKoren Ivančević, TajanaBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, Mile
Praktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2ADvorana ARačunalna 2BPraktikum za doradu s brzorezačemAtelijer
OS2_1UF1_3DM2_5Polimerni materijaliGrafički strojevi 2LPI_1OGI_7FP_13, FP_14LPI_5TPS_11, TPS_12
Optoelektronički sustavi 2 vježbe reproUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe EPolimerni materijali predavanjeGrafički strojevi 2 predavanjeLikovna praksa I vježbe likovniOriginalna grafika I vježbe grafikaFotografski procesi vježbe materijaliLikovna praksa I vježbe ETehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
Agić Cmrk, AnaPavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimJamnicki Hanzer, SonjaDonevski, Davor(likovni v.s. 1)Jozić, JosipLukavski, Teodora (fotografski v.s.)(likovni v.s. 2)Šarčević, Iva
Praktikum repro 3. katPraktikum fotolabPraktikum EDvorana CDvorana AAtelijerPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna ERačunalna 6. kat
14:20-15:05
15:20-16:05
UF1_2DM2_4MK_7KK_1, KK_2T1_10GD2_6GPiP_1, GPiP_2OGI_5T_9, T_10M2_3
Umjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe EMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BKontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BMatematika 2 seminar
Pavlović, IvanaJežić, Trpimir Jeronim(komunikologija v.s.)Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Rožić, MirelaJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Praktikum fotolabRačunalna EAtelijerVijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2ADvorana B
Sustav upravljanja okolišemKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaInformatika 2OGI_3P_7, P_8VK_11, VK_12
Sustav upravljanja okolišem predavanjeKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeInformatika 2 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, MarinaKulčar, RahelaSkala, TiborJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja(komunikologija v.s.)
Dvorana CDvorana ADvorana BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. kat
PF1_1, PF1_2MTT_2VK_3, VK_4T1_5TS_4Fotografski procesiGD2_7OGI_6OS1_6P_13, P_14
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoMale tehnike tiska vježbe tisakVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakTiskarski slog vježbe u računalnojFotografski procesi predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproPapir vježbe materijali
Pavlović, IvanaDragčević, Krešimir(komunikologija v.s.)Hajdek, MartinaKoren Ivančević, TajanaKulčar, RahelaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipAgić Cmrk, AnaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Praktikum prizemlje HKOPraktikum tisak 4. kat desnoAtelijerPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2BDvorana ARačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. kat
MSuRA_1GD4_3OS2_3TipografijaK1_4TiD_7, TiD_8
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojGrafički dizajn 4 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproTipografija seminarKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Maričević, MarkoIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaŽiljak Stanimirović, IvanaBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, Mile
Računalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana APraktikum za doradu s brzorezačemAtelijer
Umjetnička fotografija 1Grafički strojevi 2LPI_1DM1_5OGI_7LPI_5FP_21, FP_22
Umjetnička fotografija 1 predavanjeGrafički strojevi 2 seminarLikovna praksa I vježbe likovniDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijali
Mikota, MiroslavDonevski, Davor, Šarčević, Iva(likovni v.s. 1)Rudolf, MajaJozić, Josip(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana ADvorana BAtelijerRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna EPraktikum materijali 3. kat
15:20-16:05
16:10-16:55
UF1_2RIR2_3, RIR2_4MK_7KK_1, KK_2T1_10OGI_10GPiP_1, GPiP_2T_9, T_10M2_3
Umjetnička fotografija 1 vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BKontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BMatematika 2 seminar
Pavlović, IvanaBota, Josip(komunikologija v.s.)Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, MileJozić, JosipRožić, MirelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Praktikum fotolabRačunalna 6. katAtelijerVijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna 2ADvorana B
Sustav upravljanja okolišemKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaT1_9OGI_3DM1_2P_7, P_8VK_11, VK_12
Sustav upravljanja okolišem predavanjeKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, MarinaKulčar, RahelaMatijević, MileJozić, JosipRudolf, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja(komunikologija v.s.)
Dvorana CDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum materijali 3. katRačunalna 6. kat
PF1_1, PF1_2MK_5, MK_6DM1_8GD2_7OS1_8Reprodukcijska fotografija 2MTT_3OGI_6
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproReprodukcijska fotografija 2 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafika
Pavlović, Ivana(komunikologija v.s.)Hudika, TomislavPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaStrgar Kurečić, MajaDragčević, KrešimirJozić, Josip
Praktikum prizemlje HKOAtelijerRačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za originalnu grafiku
MSuRA_1GD4_3OS2_3Marketing 1OGI_9DM1_1
Mehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojGrafički dizajn 4 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproMarketing 1 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
Maričević, MarkoIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaRončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipRudolf, Maja
Računalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana APraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2B
Umjetnička fotografija 1OS1_1Knjigoveštvo 1Engleski u struci 4DM1_5LPI_5FP_21, FP_22
Umjetnička fotografija 1 predavanjeOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproKnjigoveštvo 1 predavanjeEngleski u struci 4 predavanje, seminarDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijali
Mikota, MiroslavAgić Cmrk, AnaPasanec Preprotić, SuzanaNemec, AnaRudolf, Maja(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana APraktikum repro 3. katDvorana BDvorana CRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum materijali 3. kat
16:10-16:55
17:10-17:55
RIR2_3, RIR2_4K1_1TiD_3, TiD_4T_5, T_6KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4RF2_3, RF2_4M2_3
Realizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTipografija vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproMatematika 2 seminar
Bota, JosipBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MilePašalić, Marko (tipografija v.s.)Kulčar, RahelaJozić, Josip(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaStrgar Kurečić, MajaČupić, Lovro (matematika v.s.)
Računalna 6. katPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 2BRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katDvorana B
Sustav upravljanja okolišemGD2_1KMIRB_3, KMIRB_4T1_9MTT_6PF1_9OGI_3DM1_2VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10K1_6RF2_5
Sustav upravljanja okolišem seminarGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTisak 1 vježbe tisakMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brReprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
Vukoje, MarinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaMatijević, MileBates, IrenaŽeželj, TeoJozić, JosipRudolf, Maja(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaBelina, Marija (dorada v.s.)Strgar Kurečić, Maja
Dvorana ARačunalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKOPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2AAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. kat
MK_5, MK_6UF1_8GD2_2DM1_8KMIRB_11, KMIRB_12OS1_8Reprodukcijska fotografija 2MTT_3OGI_6
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproReprodukcijska fotografija 2 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafika
(komunikologija v.s.)Žeželj, TeoPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Hudika, TomislavKulčar, RahelaAgić Cmrk, AnaStrgar Kurečić, MajaDragčević, KrešimirJozić, Josip
AtelijerPraktikum fotolabRačunalna 6. katRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum repro 3. katDvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za originalnu grafiku
GD4_3Marketing 1OGI_9T1_12DM1_1FP_3, FP_4OS1_5
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnMarketing 1 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisakDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipMatijević, MileRudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Agić Cmrk, Ana
Računalna 6. katDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
OS1_1Knjigoveštvo 1Engleski u struci 4LGK2_1, LGK2_2
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproKnjigoveštvo 1 predavanjeEngleski u struci 4 predavanje, seminarLikovno grafička kultura II seminar
Agić Cmrk, AnaPasanec Preprotić, SuzanaNemec, AnaJurković, Vanda
Praktikum repro 3. katDvorana BDvorana CDvorana A
17:10-17:55
18:00-18:45
GD4_2K1_1TiD_3, TiD_4T_5, T_6KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4RF2_3, RF2_4
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTipografija vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
Kovačević, DoroteaBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MilePašalić, Marko (tipografija v.s.)Kulčar, RahelaJozić, Josip(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaStrgar Kurečić, Maja
Računalna 6. katPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 2BRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
GD2_1KMIRB_3, KMIRB_4TiD_5, TiD_6OGI_8MTT_6PF1_9VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10K1_6RF2_5
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brReprodukcijska fotografija 2 vježbe repro
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaMatijević, MileJozić, JosipBates, IrenaŽeželj, Teo(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaBelina, Marija (dorada v.s.)Strgar Kurečić, Maja
Računalna 6. katPraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKOAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. kat
DM2_3UF1_8GD2_2KMIRB_11, KMIRB_12OGI_2OS1_3VK_7, VK_8
Digitalni multimedij 2 vježbe EUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Ježić, Trpimir JeronimŽeželj, TeoPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaJozić, JosipAgić Cmrk, Ana(komunikologija v.s.)
Računalna EPraktikum fotolabRačunalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katAtelijer
GD4_4M1_1, M1_2OGI_9K1_8T1_12FP_3, FP_4LPI_2OS1_5LPI_4
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnMarketing 1 seminarOriginalna grafika I vježbe grafikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak 1 vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijaliLikovna praksa I vježbe likovniOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe E
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileLukavski, Teodora (fotografski v.s.)(likovni v.s. 1)Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 2)
Računalna 6. katDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum repro 3. katPraktikum E
LGK2_1, LGK2_2
Likovno grafička kultura II seminar
Jurković, Vanda
Dvorana A
18:00-18:45
19:00-19:45
GD4_2UF1_7K1_2KMIRB_5, KMIRB_6T_3, T_4GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTipografija vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Kovačević, DoroteaŽeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, RahelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Rožić, Mirela(komunikologija v.s.)
Računalna 6. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katAtelijer
MK_3, MK_4UF1_6GD2_1TiD_5, TiD_6OGI_8KMIRB_13K1_3GPiP_17, GPiP_18
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGranične površine i premazi vježbe materijali
(komunikologija v.s.)Žeželj, TeoPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileJozić, JosipKulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Rožić, Mirela
AtelijerPraktikum fotolabRačunalna 6. katRačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum materijali 3. kat
DM2_3TIDF_3, TIDF_4GD2_2KMIRB_7, KMIRB_8OGI_2OS1_3VK_7, VK_8
Digitalni multimedij 2 vježbe ETehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Ježić, Trpimir JeronimŽeželj, TeoPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaJozić, JosipAgić Cmrk, Ana(komunikologija v.s.)
Računalna EPraktikum prizemlje HKORačunalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katAtelijer
GD4_4PF1_5, PF1_6K1_8OS1_2LPI_2LPI_4T1_11
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe likovniLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisak
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Žeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 1)(likovni v.s. 2)Matijević, Mile
Računalna 6. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. katAtelijerPraktikum EPraktikum tisak prizemlje
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35
GD4_2UF1_7K1_2KMIRB_5, KMIRB_6T_3, T_4GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTipografija vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Kovačević, DoroteaŽeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, RahelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Rožić, Mirela(komunikologija v.s.)
Računalna 6. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katAtelijer
MK_3, MK_4UF1_6OGI_8KMIRB_13K1_3GPiP_17, GPiP_18
Medijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoOriginalna grafika I vježbe grafikaKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGranične površine i premazi vježbe materijali
(komunikologija v.s.)Žeželj, TeoJozić, JosipKulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Rožić, Mirela
AtelijerPraktikum fotolabPraktikum za originalnu grafikuPraktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum materijali 3. kat
TIDF_3, TIDF_4KMIRB_7, KMIRB_8OGI_2
Tehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafika
Žeželj, TeoKulčar, RahelaJozić, Josip
Praktikum prizemlje HKOPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafiku
GD4_4PF1_5, PF1_6OS1_2LPI_2LPI_4T1_11
Grafički dizajn 4 vježbe dizajnPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe likovniLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisak
Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Žeželj, TeoAgić Cmrk, Ana(likovni v.s. 1)(likovni v.s. 2)Matijević, Mile
Računalna 6. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum repro 3. katAtelijerPraktikum EPraktikum tisak prizemlje
-X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
prijediplomski, 2. sem.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
Likovno grafička kultura IITF2_1, TF2_2PiIGM_3, PiIGM_4
Likovno grafička kultura II predavanjeTiskovne forme 2 vježbe reproPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
Jurković, VandaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraLozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Dvorana APraktikum repro 3. katRačunalna E
Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6TPS_7, TPS_8DM1_9
Optoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
Mandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Šarčević, IvaHudika, Tomislav
Dvorana APraktikum materijali 3. katAtelijerRačunalna 6. kat
Digitalni multimedij 1T1_8Kontrola kvalitete
Digitalni multimedij 1 predavanjeTisak 1 vježbe tisakKontrola kvalitete predavanje V
Pap, Klaudio, Rudolf, MajaHajdek, MartinaMilčić, Diana, Cigula, Tomislav
Dvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoVijećnica
GPiP_5, GPiP_6Tiskovne forme 2Primjenjena fotografija 1TPS_9, TPS_10
Granične površine i premazi vježbe materijaliTiskovne forme 2 predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
Rožić, MirelaMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraMikota, MiroslavŠarčević, Iva
Praktikum materijali 3. katDvorana CDvorana AAtelijer
OEiMF_1TPS_3, TPS_4RF2_1, RF2_2FP_15, FP_16DM1_10T1_4T_13, T_14Primjena i ispitivanje grafičkih materijala
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproFotografski procesi vježbe materijaliDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanje
Itrić Ivanda, KatarinaJokić, TigranStrgar Kurečić, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Hudika, TomislavHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Praktikum fizikaAtelijerPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2ADvorana A
08:00-08:45
08:50-09:35
Teorija oblikaTF2_1, TF2_2OGI_4PiIGM_3, PiIGM_4
Teorija oblika predavanjeTiskovne forme 2 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafikaPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
Jurković, VandaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraJozić, JosipLozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Dvorana APraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna E
Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6TPS_7, TPS_8DM1_9
Optoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
Mandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Šarčević, IvaHudika, Tomislav
Dvorana APraktikum materijali 3. katAtelijerRačunalna 6. kat
Digitalni multimedij 1P_15T1_8Kontrola kvalitete
Digitalni multimedij 1 predavanjePapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakKontrola kvalitete predavanje V
Pap, Klaudio, Rudolf, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, MartinaMilčić, Diana, Cigula, Tomislav
Dvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoVijećnica
GPiP_5, GPiP_6Tiskovne forme 2Primjenjena fotografija 1TPS_9, TPS_10
Granične površine i premazi vježbe materijaliTiskovne forme 2 predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/B
Rožić, MirelaMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraMikota, MiroslavŠarčević, Iva
Praktikum materijali 3. katDvorana CDvorana AAtelijer
OEiMF_1TPS_3, TPS_4RF2_1, RF2_2FP_15, FP_16DM1_10T1_4T_13, T_14Primjena i ispitivanje grafičkih materijala
Optika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproFotografski procesi vježbe materijaliDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanje
Itrić Ivanda, KatarinaJokić, TigranStrgar Kurečić, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Hudika, TomislavHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Praktikum fizikaAtelijerPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2ADvorana A
08:50-09:35
09:50-10:35
Tehnički predodžbeni sustaviT1_2T_7, T_8P_11, P_12OGI_4Male tehnike tiska
Tehnički predodžbeni sustavi predavanjeTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafikaMale tehnike tiska predavanje
Banić, DubravkoHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaJozić, JosipMajnarić, Igor
Dvorana APraktikum tisak prizemljeRačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafikuDvorana C
Optika, elektrostatika i mehanika fluidaTS_1GD2_5
Optika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Itrić Ivanda, KatarinaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana BRačunalna 2BRačunalna 6. kat
Matematika 2TF2_3, TF2_4P_15
Matematika 2 predavanjeTiskovne forme 2 vježbe reproPapir vježbe materijali
Budimir, IvanCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana APraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. kat
EuS2_1Vizualne komunikacijeGPiP_15, GPiP_16Tiskarski slog
Engleski u struci 2 predavanje, seminarVizualne komunikacije predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijaliTiskarski slog predavanje
Nemec, AnaMustić, DariaRožić, MirelaKoren Ivančević, Tajana
Dvorana BDvorana APraktikum materijali 3. katDvorana C
FP_1, FP_2Dizajn grafičkih medija 1OEiMF_3LPI_3DM1_7
Fotografski procesi vježbe materijaliDizajn grafičkih medija 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaLikovna praksa I vježbe likovniDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Pibernik, JesenkaItrić Ivanda, Katarina(likovni v.s. 1)Hudika, Tomislav
Praktikum materijali 3. katDvorana APraktikum fizikaAtelijerRačunalna 2B
09:50-10:35
10:40-11:25
Tehnički predodžbeni sustaviT1_2T_7, T_8P_11, P_12OGI_4Male tehnike tiska
Tehnički predodžbeni sustavi predavanjeTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafikaMale tehnike tiska predavanje
Banić, DubravkoHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaJozić, JosipMajnarić, Igor
Dvorana APraktikum tisak prizemljeRačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafikuDvorana C
Optika, elektrostatika i mehanika fluidaTS_1GD2_5
Optika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Itrić Ivanda, KatarinaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana BRačunalna 2BRačunalna 6. kat
Matematika 2T_1, T_2P_5, P_6TF2_3, TF2_4T1_3GD2_8
Matematika 2 predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Budimir, IvanPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraHajdek, MartinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. kat
EuS2_1Vizualne komunikacijeGPiP_15, GPiP_16
Engleski u struci 2 predavanje, seminarVizualne komunikacije predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijali
Nemec, AnaMustić, DariaRožić, Mirela
Dvorana BDvorana APraktikum materijali 3. kat
FP_1, FP_2Dizajn grafičkih medija 1OEiMF_3LPI_3DM1_7LPI_6
Fotografski procesi vježbe materijaliDizajn grafičkih medija 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaLikovna praksa I vježbe likovniDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojLikovna praksa I vježbe E
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Pibernik, JesenkaItrić Ivanda, Katarina(likovni v.s. 1)Hudika, Tomislav(likovni v.s. 2)
Praktikum materijali 3. katDvorana APraktikum fizikaAtelijerRačunalna 2BRačunalna E
10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
PapirTPS_5, TPS_6OEiMF_6FP_19, FP_20GD2_5
Papir predavanjeTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijaliGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaJokić, TigranItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. kat
Matematika 2T_1, T_2P_5, P_6T1_3TS_6GD2_8
Matematika 2 predavanjeTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Budimir, IvanPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, MartinaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2ARačunalna 6. kat
DGM1_1, DGM1_2OEiMF_4GPiP_11, GPiP_12EuS2_2
Dizajn grafičkih medija 1 seminarOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliEngleski u struci 2 predavanje, seminar
Cvitić, FilipItrić Ivanda, KatarinaRožić, MirelaNemec, Ana
Dvorana APraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katDvorana B
P_1, P_2OS1_4LPI_3T_11, T_12OEiMF_8LPI_6T1_7Tisak i dizajn
Papir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe likovniTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisakTisak i dizajn predavanje
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, Ana(likovni v.s. 1)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, Katarina(likovni v.s. 2)Hajdek, MartinaMatijević, Mile
Praktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katAtelijerRačunalna 2APraktikum fizikaRačunalna EPraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana A
11:40-12:25
12:30-13:15 -X-
PapirTPS_5, TPS_6OEiMF_6FP_19, FP_20
Papir predavanjeTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijali
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaJokić, TigranItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. kat
I2_1, I2_2OGI_1T1_6OEiMF_9P_3, P_4T_15TS_6GD2_8
Informatika 2 vježbe SOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisakOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaPapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnoj
Skala, TiborJozić, JosipHajdek, MartinaItrić Ivanda, KatarinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)
Dvorana CPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak prizemljePraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BRačunalna 2ARačunalna 6. kat
DGM1_1, DGM1_2OEiMF_4GPiP_11, GPiP_12EuS2_2
Dizajn grafičkih medija 1 seminarOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliEngleski u struci 2 predavanje, seminar
Cvitić, FilipItrić Ivanda, KatarinaRožić, MirelaNemec, Ana
Dvorana APraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katDvorana B
P_1, P_2OS1_4T_11, T_12OEiMF_8LPI_6T1_7Tisak i dizajn
Papir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisakTisak i dizajn predavanje
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, AnaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, Katarina(likovni v.s. 2)Hajdek, MartinaMatijević, Mile
Praktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2APraktikum fizikaRačunalna EPraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana A
12:30-13:15
13:30-14:15
Granične površine i premaziOGI_5TF2_5T1_1GD2_6KMIRB_1, KMIRB_2P_9, P_10TiD_9, TiD_10
Granične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaTiskovne forme 2 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaPapir vježbe materijaliTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Rožić, MirelaJozić, JosipCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraHajdek, MartinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, Mile
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katPraktikum tisak prizemljeRačunalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2B
Tisak 1OEiMF_2DM1_3FP_11, FP_12K1_7
Tisak 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaRudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)
Dvorana APraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačem
I2_1, I2_2OGI_1T1_6OEiMF_9P_3, P_4T_15Grafički dizajn 2
Informatika 2 vježbe SOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisakOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaPapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 predavanje
Skala, TiborJozić, JosipHajdek, MartinaItrić Ivanda, KatarinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Brozović, Maja, Kovačević, Dorotea, Bota, Josip
Dvorana CPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak prizemljePraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana A
TipografijaFP_9, FP_10OEiMF_5
Tipografija predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Žiljak Stanimirović, IvanaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Itrić Ivanda, Katarina
Dvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum fizika
LPI_1Grafički strojevi 2FP_13, FP_14OEiMF_7TPS_11, TPS_12OGI_7
Likovna praksa I vježbe likovniGrafički strojevi 2 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafika
(likovni v.s. 1)Donevski, DavorLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaŠarčević, IvaJozić, Josip
AtelijerDvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum fizikaRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafiku
13:30-14:15
14:20-15:05
Granične površine i premaziOGI_5TF2_5T1_1GD2_6KMIRB_1, KMIRB_2P_9, P_10TiD_9, TiD_10
Granične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaTiskovne forme 2 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaPapir vježbe materijaliTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Rožić, MirelaJozić, JosipCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraHajdek, MartinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, Mile
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katPraktikum tisak prizemljeRačunalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2B
Tisak 1OEiMF_2DM1_3FP_11, FP_12K1_7
Tisak 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaRudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)
Dvorana APraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačem
Fotografski procesiOGI_1VK_3, VK_4T1_5P_13, P_14OS1_6
Fotografski procesi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Kulčar, RahelaJozić, Josip(komunikologija v.s.)Hajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, Ana
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuAtelijerPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
TipografijaFP_9, FP_10OEiMF_5
Tipografija predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Žiljak Stanimirović, IvanaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Itrić Ivanda, Katarina
Dvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum fizika
LPI_1Grafički strojevi 2FP_13, FP_14LPI_5OEiMF_7TPS_11, TPS_12OGI_7
Likovna praksa I vježbe likovniGrafički strojevi 2 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliLikovna praksa I vježbe EOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafika
(likovni v.s. 1)Donevski, DavorLukavski, Teodora (fotografski v.s.)(likovni v.s. 2)Itrić Ivanda, KatarinaŠarčević, IvaJozić, Josip
AtelijerDvorana APraktikum materijali 3. katRačunalna EPraktikum fizikaRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafiku
14:20-15:05
15:20-16:05
GPiP_1, GPiP_2DM1_4OGI_5M2_3T_9, T_10GD2_6KK_1, KK_2T1_10
Granične površine i premazi vježbe materijaliDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaMatematika 2 seminarTipografija vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojKontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisak
Rožić, MirelaRudolf, MajaJozić, JosipČupić, Lovro (matematika v.s.)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, Mile
Praktikum materijali 3. katRačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuDvorana BRačunalna 2ARačunalna 6. katVijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevo
Informatika 2P_7, P_8OGI_3VK_11, VK_12Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja
Informatika 2 predavanjePapir vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanje
Skala, TiborStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaJozić, Josip(komunikologija v.s.)Kulčar, Rahela
Dvorana BPraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 6. katDvorana A
Fotografski procesiVK_3, VK_4T1_5OGI_6P_13, P_14OS1_6
Fotografski procesi predavanjeVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Kulčar, Rahela(komunikologija v.s.)Hajdek, MartinaJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaAgić Cmrk, Ana
Dvorana AAtelijerPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. kat
TipografijaFP_7, FP_8M2_2
Tipografija seminarFotografski procesi vježbe materijaliMatematika 2 seminar
Žiljak Stanimirović, IvanaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)
Dvorana APraktikum materijali 3. katVijećnica
LPI_1Grafički strojevi 2DM1_5LPI_5FP_21, FP_22OGI_7
Likovna praksa I vježbe likovniGrafički strojevi 2 seminarDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafika
(likovni v.s. 1)Donevski, Davor, Šarčević, IvaRudolf, Maja(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Jozić, Josip
AtelijerDvorana BRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafiku
15:20-16:05
16:10-16:55
GPiP_1, GPiP_2DM1_4M2_3OGI_10T_9, T_10KK_1, KK_2T1_10
Granične površine i premazi vježbe materijaliDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojMatematika 2 seminarOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BKontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisak
Rožić, MirelaRudolf, MajaČupić, Lovro (matematika v.s.)Jozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, Mile
Praktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana BPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2AVijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevo
DM1_2P_7, P_8T1_9OGI_3VK_11, VK_12Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanje
Rudolf, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, MileJozić, Josip(komunikologija v.s.)Kulčar, Rahela
Računalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 6. katDvorana A
M2_1Reprodukcijska fotografija 2DM1_8GPiP_19OS1_8OGI_6
Matematika 2 seminarReprodukcijska fotografija 2 predavanjeDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafika
Čupić, Lovro (matematika v.s.)Strgar Kurečić, MajaHudika, TomislavRožić, MirelaAgić Cmrk, AnaJozić, Josip
Dvorana CDvorana BRačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafiku
DM1_1FP_7, FP_8M2_2Marketing 1OGI_9
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliMatematika 2 seminarMarketing 1 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafika
Rudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, Josip
Računalna 2BPraktikum materijali 3. katVijećnicaDvorana APraktikum za originalnu grafiku
OS1_1DM1_5LPI_5FP_21, FP_22Engleski u struci 4Knjigoveštvo 1
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijaliEngleski u struci 4 predavanje, seminarKnjigoveštvo 1 predavanje
Agić Cmrk, AnaRudolf, Maja(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Nemec, AnaPasanec Preprotić, Suzana
Praktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum materijali 3. katDvorana CDvorana B
16:10-16:55
17:10-17:55
VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4RF2_3, RF2_4M2_3OGI_10T_5, T_6K1_1KMIRB_9, KMIRB_10
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproMatematika 2 seminarOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaStrgar Kurečić, MajaČupić, Lovro (matematika v.s.)Jozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, Rahela
AtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katDvorana BPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizika
DM1_2VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10T1_9RF2_5OGI_3MTT_6PF1_9
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnojVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafikaMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe foto
Rudolf, Maja(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaMatijević, MileStrgar Kurečić, MajaJozić, JosipBates, IrenaŽeželj, Teo
Računalna 2AAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKO
M2_1Reprodukcijska fotografija 2DM1_8GPiP_19OS1_8OGI_6
Matematika 2 seminarReprodukcijska fotografija 2 predavanjeDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafika
Čupić, Lovro (matematika v.s.)Strgar Kurečić, MajaHudika, TomislavRožić, MirelaAgić Cmrk, AnaJozić, Josip
Dvorana CDvorana BRačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafiku
DM1_1FP_3, FP_4M2_2OS1_5Marketing 1T1_12OGI_9
Digitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliMatematika 2 seminarOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproMarketing 1 predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafika
Rudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)Agić Cmrk, AnaRončević, Ante, Najdanović, ZoranMatijević, MileJozić, Josip
Računalna 2BPraktikum materijali 3. katVijećnicaPraktikum repro 3. katDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafiku
LGK2_1, LGK2_2OS1_1Engleski u struci 4Knjigoveštvo 1
Likovno grafička kultura II seminarOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproEngleski u struci 4 predavanje, seminarKnjigoveštvo 1 predavanje
Jurković, VandaAgić Cmrk, AnaNemec, AnaPasanec Preprotić, Suzana
Dvorana APraktikum repro 3. katDvorana CDvorana B
17:10-17:55
18:00-18:45
VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4RF2_3, RF2_4OGI_10T_5, T_6K1_1KMIRB_9, KMIRB_10
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaStrgar Kurečić, MajaJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, Rahela
AtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizika
VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10OGI_8RF2_5MTT_6TiD_5, TiD_6PF1_9
Vizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliOriginalna grafika I vježbe grafikaReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproMale tehnike tiska vježbe tisakTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BPrimjenjena fotografija 1 vježbe foto
(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaJozić, JosipStrgar Kurečić, MajaBates, IrenaMatijević, MileŽeželj, Teo
AtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 2BPraktikum prizemlje HKO
M2_1OGI_2DM1_6VK_7, VK_8OS1_3
Matematika 2 seminarOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Čupić, Lovro (matematika v.s.)Jozić, JosipHudika, Tomislav(komunikologija v.s.)Agić Cmrk, Ana
Dvorana CPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2AAtelijerPraktikum repro 3. kat
FP_3, FP_4LPI_2OS1_5LPI_4M1_1, M1_2T1_12OGI_9
Fotografski procesi vježbe materijaliLikovna praksa I vježbe likovniOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe EMarketing 1 seminarTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafika
Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)(likovni v.s. 1)Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 2)Rončević, Ante, Najdanović, ZoranMatijević, MileJozić, Josip
Praktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum repro 3. katPraktikum EDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafiku
LGK2_1, LGK2_2
Likovno grafička kultura II seminar
Jurković, Vanda
Dvorana A
18:00-18:45
19:00-19:45
T_3, T_4GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10
Tipografija vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Rožić, Mirela(komunikologija v.s.)
Računalna 2BPraktikum materijali 3. katAtelijer
OGI_8GPiP_17, GPiP_18TiD_5, TiD_6
Originalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Jozić, JosipRožić, MirelaMatijević, Mile
Praktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna 2B
TPS_1, TPS_2OGI_2DM1_6GPiP_13, GPiP_14VK_7, VK_8OS1_3
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Jokić, TigranJozić, JosipHudika, TomislavRožić, Mirela(komunikologija v.s.)Agić Cmrk, Ana
Računalna 2BPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum repro 3. kat
LPI_2LPI_4PF1_5, PF1_6FP_17, FP_18OS1_2T1_11
Likovna praksa I vježbe likovniLikovna praksa I vježbe EPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoFotografski procesi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisak
(likovni v.s. 1)(likovni v.s. 2)Žeželj, TeoLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Agić Cmrk, AnaMatijević, Mile
AtelijerPraktikum EPraktikum prizemlje HKOPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum tisak prizemlje
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35
T_3, T_4GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10
Tipografija vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/B
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Rožić, Mirela(komunikologija v.s.)
Računalna 2BPraktikum materijali 3. katAtelijer
OGI_8GPiP_17, GPiP_18
Originalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijali
Jozić, JosipRožić, Mirela
Praktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. kat
TPS_1, TPS_2OGI_2GPiP_13, GPiP_14
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijali
Jokić, TigranJozić, JosipRožić, Mirela
Računalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. kat
LPI_2LPI_4PF1_5, PF1_6FP_17, FP_18OS1_2T1_11
Likovna praksa I vježbe likovniLikovna praksa I vježbe EPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoFotografski procesi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisak
(likovni v.s. 1)(likovni v.s. 2)Žeželj, TeoLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Agić Cmrk, AnaMatijević, Mile
AtelijerPraktikum EPraktikum prizemlje HKOPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum tisak prizemlje
-X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
prijediplomski, 4. sem.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
TF2_1, TF2_2TiD_1, TiD_2Likovno grafička kultura IIGD2_3PiIGM_3, PiIGM_4Boja u digitalnom okruženju
Tiskovne forme 2 vježbe reproTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BLikovno grafička kultura II predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EBoja u digitalnom okruženju predavanje
Cigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraMatijević, MileJurković, VandaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, Lidija
Praktikum repro 3. katRačunalna 2BDvorana ARačunalna 6. katRačunalna EDvorana C
PiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6Tehnike ispisa digitalne fotografije
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliTehnike ispisa digitalne fotografije predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Mikota, Miroslav
Praktikum EDvorana APraktikum materijali 3. katDvorana C
Kontrola kvaliteteDigitalni multimedij 1T1_8
Kontrola kvalitete predavanje VDigitalni multimedij 1 predavanjeTisak 1 vježbe tisak
Milčić, Diana, Cigula, TomislavPap, Klaudio, Rudolf, MajaHajdek, Martina
VijećnicaDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevo
Tiskovne forme 2Primjenjena fotografija 1GPiP_5, GPiP_6TPS_9, TPS_10Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Tiskovne forme 2 predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BReinžinjering u grafičkoj proizvodnji predavanje
Mahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraMikota, MiroslavRožić, MirelaŠarčević, IvaBanić, Dubravko
Dvorana CDvorana APraktikum materijali 3. katAtelijerDvorana B
Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaRF2_1, RF2_2T1_4TPS_3, TPS_4FP_15, FP_16T_13, T_14OEiMF_1DM2_6
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaDigitalni multimedij 2 vježbe E
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaStrgar Kurečić, MajaHajdek, MartinaJokić, TigranLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaJežić, Trpimir Jeronim
Dvorana APraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoAtelijerPraktikum materijali 3. katRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum E
08:00-08:45
08:50-09:35
TF2_1, TF2_2TiD_1, TiD_2Teorija oblikaOGI_4GD2_3PiIGM_3, PiIGM_4Boja u digitalnom okruženju
Tiskovne forme 2 vježbe reproTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTeorija oblika predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EBoja u digitalnom okruženju predavanje
Cigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraMatijević, MileJurković, VandaJozić, JosipPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, Lidija
Praktikum repro 3. katRačunalna 2BDvorana APraktikum za originalnu grafikuRačunalna 6. katRačunalna EDvorana C
PiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1FP_5, FP_6MTT_4Tehnike ispisa digitalne fotografije
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeFotografski procesi vježbe materijaliMale tehnike tiska vježbe tisakTehnike ispisa digitalne fotografije predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Dragčević, KrešimirMikota, Miroslav
Praktikum EDvorana APraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana C
Kontrola kvaliteteDigitalni multimedij 1T1_8P_15
Kontrola kvalitete predavanje VDigitalni multimedij 1 predavanjeTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijali
Milčić, Diana, Cigula, TomislavPap, Klaudio, Rudolf, MajaHajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
VijećnicaDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. kat
Tiskovne forme 2Primjenjena fotografija 1GPiP_5, GPiP_6TPS_9, TPS_10Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Tiskovne forme 2 predavanjePrimjenjena fotografija 1 predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BReinžinjering u grafičkoj proizvodnji predavanje
Mahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, TamaraMikota, MiroslavRožić, MirelaŠarčević, IvaBanić, Dubravko
Dvorana CDvorana APraktikum materijali 3. katAtelijerDvorana B
Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaRF2_1, RF2_2T1_4TPS_3, TPS_4FP_15, FP_16T_13, T_14OEiMF_1DM2_6
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaDigitalni multimedij 2 vježbe E
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaStrgar Kurečić, MajaHajdek, MartinaJokić, TigranLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaJežić, Trpimir Jeronim
Dvorana APraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoAtelijerPraktikum materijali 3. katRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum E
08:50-09:35
09:50-10:35
Male tehnike tiskaTehnički predodžbeni sustaviT1_2OGI_4GD2_3T_7, T_8P_11, P_12
Male tehnike tiska predavanjeTehnički predodžbeni sustavi predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijali
Majnarić, IgorBanić, DubravkoHajdek, MartinaJozić, JosipPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana CDvorana APraktikum tisak prizemljePraktikum za originalnu grafikuRačunalna 6. katRačunalna 2APraktikum materijali 3. kat
TS_1Optika, elektrostatika i mehanika fluidaMTT_4GD2_5PiIGM_5
Tiskarski slog vježbe u računalnojOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
Koren Ivančević, TajanaItrić Ivanda, KatarinaDragčević, KrešimirPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Računalna 2BDvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 6. katPraktikum E
TF2_3, TF2_4TS_7P_15Matematika 2
Tiskovne forme 2 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliMatematika 2 predavanje
Cigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraKoren Ivančević, TajanaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaBudimir, Ivan
Praktikum repro 3. katRačunalna 2APraktikum materijali 3. katDvorana A
Tiskarski slogVizualne komunikacijeGPiP_15, GPiP_16Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Tiskarski slog predavanjeVizualne komunikacije predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijaliReinžinjering u grafičkoj proizvodnji seminar
Koren Ivančević, TajanaMustić, DariaRožić, MirelaBanić, Dubravko, Šarčević, Iva
Dvorana CDvorana APraktikum materijali 3. katVijećnica
Dizajn grafičkih medija 1OEiMF_3FP_1, FP_2
Dizajn grafičkih medija 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijali
Pibernik, JesenkaItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana APraktikum fizikaPraktikum materijali 3. kat
09:50-10:35
10:40-11:25
Male tehnike tiskaTehnički predodžbeni sustaviT1_2OGI_4T_7, T_8P_11, P_12
Male tehnike tiska predavanjeTehnički predodžbeni sustavi predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijali
Majnarić, IgorBanić, DubravkoHajdek, MartinaJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja
Dvorana CDvorana APraktikum tisak prizemljePraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum materijali 3. kat
TS_1Optika, elektrostatika i mehanika fluidaGD2_5PiIGM_5
Tiskarski slog vježbe u računalnojOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe E
Koren Ivančević, TajanaItrić Ivanda, KatarinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, Maja
Računalna 2BDvorana BRačunalna 6. katPraktikum E
MTT_1T_1, T_2T1_3P_5, P_6TF2_3, TF2_4TS_7GD2_8Matematika 2
Male tehnike tiska vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMatematika 2 predavanje
Dragčević, KrešimirPašalić, Marko (tipografija v.s.)Hajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Budimir, Ivan
Praktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2ARačunalna 6. katDvorana A
Vizualne komunikacijeGPiP_15, GPiP_16Reinžinjering u grafičkoj proizvodnji
Vizualne komunikacije predavanjeGranične površine i premazi vježbe materijaliReinžinjering u grafičkoj proizvodnji seminar
Mustić, DariaRožić, MirelaBanić, Dubravko, Šarčević, Iva
Dvorana APraktikum materijali 3. katVijećnica
Dizajn grafičkih medija 1OEiMF_3FP_1, FP_2
Dizajn grafičkih medija 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijali
Pibernik, JesenkaItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana APraktikum fizikaPraktikum materijali 3. kat
10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
PapirGD2_5MTT_7FP_19, FP_20TPS_5, TPS_6Digitalni multimedij 2
Papir predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 2 predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Jokić, TigranKoren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, Nikolina
Dvorana ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana C
MTT_1T_1, T_2T1_3P_5, P_6PF1_3, PF1_4OS1_7TS_6GD2_8Matematika 2
Male tehnike tiska vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakPapir vježbe materijaliPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMatematika 2 predavanje
Dragčević, KrešimirPašalić, Marko (tipografija v.s.)Hajdek, MartinaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPavlović, IvanaAgić Cmrk, AnaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Budimir, Ivan
Praktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum materijali 3. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum repro 3. katRačunalna 2ARačunalna 6. katDvorana A
DGM1_1, DGM1_2EuS2_2OEiMF_4GPiP_11, GPiP_12TS_5
Dizajn grafičkih medija 1 seminarEngleski u struci 2 predavanje, seminarOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTiskarski slog vježbe u računalnoj
Cvitić, FilipNemec, AnaItrić Ivanda, KatarinaRožić, MirelaKoren Ivančević, Tajana
Dvorana ADvorana BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2B
P_1, P_2Tisak i dizajnOS1_4T1_7T_11, T_12OEiMF_8
Papir vježbe materijaliTisak i dizajn predavanjeOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, MileAgić Cmrk, AnaHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, Katarina
Praktikum materijali 3. katDvorana APraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2APraktikum fizika
11:40-12:25
12:30-13:15 -X-
PapirGD2_4MTT_7FP_19, FP_20TPS_5, TPS_6Digitalni multimedij 2
Papir predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijaliTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 2 predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Jokić, TigranKoren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, Nikolina
Dvorana ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana C
OGI_1I2_1, I2_2P_3, P_4PF1_3, PF1_4T1_6OS1_7TS_6GD2_8T_15
Originalna grafika I vježbe grafikaInformatika 2 vježbe SPapir vježbe materijaliPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoTisak 1 vježbe tisakOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTipografija vježbe u računalnoj A/B
Jozić, JosipSkala, TiborStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPavlović, IvanaHajdek, MartinaAgić Cmrk, AnaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Pašalić, Marko (tipografija v.s.)
Praktikum za originalnu grafikuDvorana CPraktikum materijali 3. katPraktikum prizemlje HKOPraktikum tisak prizemljePraktikum repro 3. katRačunalna 2ARačunalna 6. katRačunalna 2B
DGM1_1, DGM1_2EuS2_2OEiMF_4GPiP_11, GPiP_12TS_5
Dizajn grafičkih medija 1 seminarEngleski u struci 2 predavanje, seminarOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTiskarski slog vježbe u računalnoj
Cvitić, FilipNemec, AnaItrić Ivanda, KatarinaRožić, MirelaKoren Ivančević, Tajana
Dvorana ADvorana BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katRačunalna 2B
P_1, P_2Tisak i dizajnOS1_4T1_7T_11, T_12OEiMF_8
Papir vježbe materijaliTisak i dizajn predavanjeOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizika
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, MileAgić Cmrk, AnaHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Itrić Ivanda, Katarina
Praktikum materijali 3. katDvorana APraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 2APraktikum fizika
12:30-13:15
13:30-14:15
KMIRB_1, KMIRB_2T1_1Granične površine i premaziOGI_5P_9, P_10K1_5TF2_5GD2_6TiD_9, TiD_10
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTisak 1 vježbe tisakGranične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTiskovne forme 2 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Kulčar, RahelaHajdek, MartinaRožić, MirelaJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaBelina, Marija (dorada v.s.)Cigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, Mile
Praktikum fizikaPraktikum tisak prizemljeDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2B
Tisak 1OEiMF_2TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8
Tisak 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe foto
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, Teo
Dvorana APraktikum fizikaRačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKO
OGI_1Grafički dizajn 2I2_1, I2_2P_3, P_4T1_6T_15
Originalna grafika I vježbe grafikaGrafički dizajn 2 predavanjeInformatika 2 vježbe SPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakTipografija vježbe u računalnoj A/B
Jozić, JosipBrozović, Maja, Kovačević, Dorotea, Bota, JosipSkala, TiborStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaHajdek, MartinaPašalić, Marko (tipografija v.s.)
Praktikum za originalnu grafikuDvorana ADvorana CPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak prizemljeRačunalna 2B
TipografijaTS_2OEiMF_5FP_9, FP_10
Tipografija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijali
Žiljak Stanimirović, IvanaKoren Ivančević, TajanaItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. kat
Grafički strojevi 2LPI_1OGI_7Polimerni materijaliOEiMF_7TPS_11, TPS_12FP_13, FP_14
Grafički strojevi 2 predavanjeLikovna praksa I vježbe likovniOriginalna grafika I vježbe grafikaPolimerni materijali predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi vježbe materijali
Donevski, Davor(likovni v.s. 1)Jozić, JosipJamnicki Hanzer, SonjaItrić Ivanda, KatarinaŠarčević, IvaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana AAtelijerPraktikum za originalnu grafikuDvorana CPraktikum fizikaRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. kat
13:30-14:15
14:20-15:05
KMIRB_1, KMIRB_2T1_1Granične površine i premaziOGI_5P_9, P_10K1_5TF2_5GD2_6TiD_9, TiD_10
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTisak 1 vježbe tisakGranične površine i premazi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTiskovne forme 2 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/B
Kulčar, RahelaHajdek, MartinaRožić, MirelaJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaBelina, Marija (dorada v.s.)Cigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, Mile
Praktikum fizikaPraktikum tisak prizemljeDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katRačunalna 2B
Tisak 1OEiMF_2TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8
Tisak 1 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe foto
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Itrić Ivanda, KatarinaKoren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, Teo
Dvorana APraktikum fizikaRačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKO
OGI_1VK_3, VK_4Fotografski procesiT1_5OS1_6TS_4P_13, P_14GD2_7MTT_2
Originalna grafika I vježbe grafikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi predavanjeTisak 1 vježbe tisakOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisak
Jozić, Josip(komunikologija v.s.)Kulčar, RahelaHajdek, MartinaAgić Cmrk, AnaKoren Ivančević, TajanaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Dragčević, Krešimir
Praktikum za originalnu grafikuAtelijerDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum repro 3. katRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desno
TipografijaTS_2TiD_7, TiD_8OEiMF_5FP_9, FP_10K1_4
Tipografija predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaFotografski procesi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Žiljak Stanimirović, IvanaKoren Ivančević, TajanaMatijević, MileItrić Ivanda, KatarinaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BAtelijerPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačem
Grafički strojevi 2LPI_1OGI_7Polimerni materijaliLPI_5OEiMF_7TPS_11, TPS_12FP_13, FP_14
Grafički strojevi 2 predavanjeLikovna praksa I vježbe likovniOriginalna grafika I vježbe grafikaPolimerni materijali predavanjeLikovna praksa I vježbe EOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi vježbe materijali
Donevski, Davor(likovni v.s. 1)Jozić, JosipJamnicki Hanzer, Sonja(likovni v.s. 2)Itrić Ivanda, KatarinaŠarčević, IvaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana AAtelijerPraktikum za originalnu grafikuDvorana CRačunalna EPraktikum fizikaRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. kat
14:20-15:05
15:20-16:05
KK_1, KK_2OGI_5T_9, T_10T1_10GD2_6M2_3DM1_4GPiP_1, GPiP_2
Kontrola kvalitete vježbe SOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMatematika 2 seminarDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijali
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Matijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Čupić, Lovro (matematika v.s.)Rudolf, MajaRožić, Mirela
VijećnicaPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. katDvorana BRačunalna 2BPraktikum materijali 3. kat
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaInformatika 2OGI_3P_7, P_8VK_11, VK_12Sustav upravljanja okolišem
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeInformatika 2 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BSustav upravljanja okolišem predavanje
Kulčar, RahelaSkala, TiborJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, Sonja(komunikologija v.s.)Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dvorana ADvorana BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. katDvorana C
PF1_1, PF1_2VK_3, VK_4Fotografski procesiT1_5OGI_6OS1_6TS_4P_13, P_14GD2_7MTT_2
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi predavanjeTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisak
Pavlović, Ivana(komunikologija v.s.)Kulčar, RahelaHajdek, MartinaJozić, JosipAgić Cmrk, AnaKoren Ivančević, TajanaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Dragčević, Krešimir
Praktikum prizemlje HKOAtelijerDvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desno
TipografijaTiD_7, TiD_8FP_7, FP_8K1_4
Tipografija seminarTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BFotografski procesi vježbe materijaliKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Žiljak Stanimirović, IvanaMatijević, MileLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)
Dvorana AAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum za doradu s brzorezačem
Grafički strojevi 2LPI_1DM1_5OGI_7LPI_5FP_21, FP_22Umjetnička fotografija 1
Grafički strojevi 2 seminarLikovna praksa I vježbe likovniDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijaliUmjetnička fotografija 1 predavanje
Donevski, Davor, Šarčević, Iva(likovni v.s. 1)Rudolf, MajaJozić, Josip(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Mikota, Miroslav
Dvorana BAtelijerRačunalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna EPraktikum materijali 3. katDvorana A
15:20-16:05
16:10-16:55
KK_1, KK_2T_9, T_10T1_10OGI_10M2_3DM1_4GPiP_1, GPiP_2
Kontrola kvalitete vježbe STipografija vježbe u računalnoj A/BTisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaMatematika 2 seminarDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGranične površine i premazi vježbe materijali
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavPašalić, Marko (tipografija v.s.)Matijević, MileJozić, JosipČupić, Lovro (matematika v.s.)Rudolf, MajaRožić, Mirela
VijećnicaRačunalna 2APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuDvorana BRačunalna 2BPraktikum materijali 3. kat
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaOGI_3DM1_2P_7, P_8T1_9VK_11, VK_12Sustav upravljanja okolišem
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BSustav upravljanja okolišem predavanje
Kulčar, RahelaJozić, JosipRudolf, MajaStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMatijević, Mile(komunikologija v.s.)Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. katDvorana C
PF1_1, PF1_2Reprodukcijska fotografija 2MTT_3OGI_6DM1_8GD2_7OS1_8
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoReprodukcijska fotografija 2 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Pavlović, IvanaStrgar Kurečić, MajaDragčević, KrešimirJozić, JosipHudika, TomislavPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Agić Cmrk, Ana
Praktikum prizemlje HKODvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. kat
Marketing 1DM1_1OGI_9FP_7, FP_8
Marketing 1 predavanjeDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaFotografski procesi vježbe materijali
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranRudolf, MajaJozić, JosipLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. kat
Knjigoveštvo 1OS1_1Engleski u struci 4DM1_5LPI_5FP_21, FP_22Umjetnička fotografija 1
Knjigoveštvo 1 predavanjeOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproEngleski u struci 4 predavanje, seminarDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojLikovna praksa I vježbe EFotografski procesi vježbe materijaliUmjetnička fotografija 1 predavanje
Pasanec Preprotić, SuzanaAgić Cmrk, AnaNemec, AnaRudolf, Maja(likovni v.s. 2)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)Mikota, Miroslav
Dvorana BPraktikum repro 3. katDvorana CRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum materijali 3. katDvorana A
16:10-16:55
17:10-17:55
K1_1VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4T_5, T_6TiD_3, TiD_4RF2_3, RF2_4KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10M2_3
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaMatematika 2 seminar
Belina, Marija (dorada v.s.)(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Matijević, MileStrgar Kurečić, MajaKulčar, RahelaJozić, JosipČupić, Lovro (matematika v.s.)
Praktikum za doradu s brzorezačemAtelijerPraktikum materijali 3. katRačunalna 2ARačunalna 2BPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuDvorana B
GD2_1OGI_3DM1_2KMIRB_3, KMIRB_4VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10T1_9K1_6RF2_5MTT_6PF1_9Sustav upravljanja okolišem
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliTisak 1 vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoSustav upravljanja okolišem seminar
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Jozić, JosipRudolf, MajaKulčar, Rahela(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaMatijević, MileBelina, Marija (dorada v.s.)Strgar Kurečić, MajaBates, IrenaŽeželj, TeoVukoje, Marina
Računalna 6. katPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum fizikaAtelijerPraktikum materijali 3. katPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKODvorana A
Reprodukcijska fotografija 2GD2_2MTT_3OGI_6DM1_8KMIRB_11, KMIRB_12OS1_8
Reprodukcijska fotografija 2 predavanjeGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe repro
Strgar Kurečić, MajaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Dragčević, KrešimirJozić, JosipHudika, TomislavKulčar, RahelaAgić Cmrk, Ana
Dvorana BRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum fizikaPraktikum repro 3. kat
Marketing 1DM1_1FP_3, FP_4OS1_5OGI_9T1_12
Marketing 1 predavanjeDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojFotografski procesi vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisak
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranRudolf, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Agić Cmrk, AnaJozić, JosipMatijević, Mile
Dvorana ARačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat lijevo
Knjigoveštvo 1OS1_1Engleski u struci 4LGK2_1, LGK2_2
Knjigoveštvo 1 predavanjeOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproEngleski u struci 4 predavanje, seminarLikovno grafička kultura II seminar
Pasanec Preprotić, SuzanaAgić Cmrk, AnaNemec, AnaJurković, Vanda
Dvorana BPraktikum repro 3. katDvorana CDvorana A
17:10-17:55
18:00-18:45
K1_1VK_1, VK_2GPiP_3, GPiP_4T_5, T_6TiD_3, TiD_4RF2_3, RF2_4KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafika
Belina, Marija (dorada v.s.)(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Matijević, MileStrgar Kurečić, MajaKulčar, RahelaJozić, Josip
Praktikum za doradu s brzorezačemAtelijerPraktikum materijali 3. katRačunalna 2ARačunalna 2BPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafiku
GD2_1KMIRB_3, KMIRB_4VK_5, VK_6GPiP_9, GPiP_10TiD_5, TiD_6OGI_8K1_6RF2_5MTT_6PF1_9
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BGranične površine i premazi vježbe materijaliTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe foto
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, Rahela(komunikologija v.s.)Rožić, MirelaMatijević, MileJozić, JosipBelina, Marija (dorada v.s.)Strgar Kurečić, MajaBates, IrenaŽeželj, Teo
Računalna 6. katPraktikum fizikaAtelijerPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum repro 3. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKO
OGI_2OS1_3GD2_2VK_7, VK_8KMIRB_11, KMIRB_12
Originalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
Jozić, JosipAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)(komunikologija v.s.)Kulčar, Rahela
Praktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katAtelijerPraktikum fizika
M1_1, M1_2FP_3, FP_4LPI_2OS1_5LPI_4OGI_9T1_12K1_8
Marketing 1 seminarFotografski procesi vježbe materijaliLikovna praksa I vježbe likovniOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe EOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranLukavski, Teodora (fotografski v.s.)(likovni v.s. 1)Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 2)Jozić, JosipMatijević, MileBelina, Marija (dorada v.s.)
Dvorana APraktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum repro 3. katPraktikum EPraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za doradu s brzorezačem
LGK2_1, LGK2_2
Likovno grafička kultura II seminar
Jurković, Vanda
Dvorana A
18:00-18:45
19:00-19:45
T_3, T_4KMIRB_5, KMIRB_6GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10UF1_7K1_2
Tipografija vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Kulčar, RahelaRožić, Mirela(komunikologija v.s.)Žeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)
Računalna 2BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačem
GD2_1K1_3TiD_5, TiD_6OGI_8GPiP_17, GPiP_18KMIRB_13
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijaliKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Belina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileJozić, JosipRožić, MirelaKulčar, Rahela
Računalna 6. katPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum fizika
TPS_1, TPS_2OGI_2OS1_3GD2_2VK_7, VK_8KMIRB_7, KMIRB_8GPiP_13, GPiP_14TIDF_3, TIDF_4
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
Jokić, TigranJozić, JosipAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)(komunikologija v.s.)Kulčar, RahelaRožić, MirelaŽeželj, Teo
Računalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katAtelijerPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katPraktikum prizemlje HKO
OS1_2LPI_2PF1_5, PF1_6LPI_4T1_11K1_8FP_17, FP_18
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe likovniPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brFotografski procesi vježbe materijali
Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 1)Žeželj, Teo(likovni v.s. 2)Matijević, MileBelina, Marija (dorada v.s.)Lukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Praktikum repro 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKOPraktikum EPraktikum tisak prizemljePraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum materijali 3. kat
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35
T_3, T_4KMIRB_5, KMIRB_6GPiP_7, GPiP_8VK_9, VK_10UF1_7K1_2
Tipografija vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada br
Pašalić, Marko (tipografija v.s.)Kulčar, RahelaRožić, Mirela(komunikologija v.s.)Žeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)
Računalna 2BPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačem
K1_3OGI_8GPiP_17, GPiP_18KMIRB_13
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brOriginalna grafika I vježbe grafikaGranične površine i premazi vježbe materijaliKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizika
Belina, Marija (dorada v.s.)Jozić, JosipRožić, MirelaKulčar, Rahela
Praktikum za doradu s brzorezačemPraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katPraktikum fizika
TPS_1, TPS_2OGI_2KMIRB_7, KMIRB_8GPiP_13, GPiP_14TIDF_3, TIDF_4
Tehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BOriginalna grafika I vježbe grafikaKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaGranične površine i premazi vježbe materijaliTehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
Jokić, TigranJozić, JosipKulčar, RahelaRožić, MirelaŽeželj, Teo
Računalna 2BPraktikum za originalnu grafikuPraktikum fizikaPraktikum materijali 3. katPraktikum prizemlje HKO
OS1_2LPI_2PF1_5, PF1_6LPI_4T1_11FP_17, FP_18
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproLikovna praksa I vježbe likovniPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoLikovna praksa I vježbe ETisak 1 vježbe tisakFotografski procesi vježbe materijali
Agić Cmrk, Ana(likovni v.s. 1)Žeželj, Teo(likovni v.s. 2)Matijević, MileLukavski, Teodora (fotografski v.s.)
Praktikum repro 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKOPraktikum EPraktikum tisak prizemljePraktikum materijali 3. kat
-X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
prijediplomski, 6. sem.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08:00-08:45
TiD_1, TiD_2GD2_3PiIGM_3, PiIGM_4TF2_1, TF2_2Boja u digitalnom okruženju
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe ETiskovne forme 2 vježbe reproBoja u digitalnom okruženju predavanje
Matijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraMandić, Lidija
Računalna 2BRačunalna 6. katRačunalna EPraktikum repro 3. katDvorana C
PiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1Tehnike ispisa digitalne fotografije
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeTehnike ispisa digitalne fotografije predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaMikota, Miroslav
Praktikum EDvorana ADvorana C
Kontrola kvaliteteDigitalni multimedij 1
Kontrola kvalitete predavanje VDigitalni multimedij 1 predavanje
Milčić, Diana, Cigula, TomislavPap, Klaudio, Rudolf, Maja
VijećnicaDvorana A
Primjenjena fotografija 1Tiskovne forme 2
Primjenjena fotografija 1 predavanjeTiskovne forme 2 predavanje
Mikota, MiroslavMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, Tamara
Dvorana ADvorana C
Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaT1_4RF2_1, RF2_2FP_15, FP_16RIR2_1, RIR2_2WEB dizajn 2DM2_6
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeTisak 1 vježbe tisakReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproFotografski procesi vježbe materijaliRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnWEB dizajn 2 predavanjeDigitalni multimedij 2 vježbe E
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaHajdek, MartinaStrgar Kurečić, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Bota, JosipPibernik, JesenkaJežić, Trpimir Jeronim
Dvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. katDvorana CPraktikum E
08:00-08:45
08:50-09:35
TiD_1, TiD_2GD2_3PiIGM_3, PiIGM_4Teorija oblikaTF2_1, TF2_2OGI_4Boja u digitalnom okruženju
Tisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe ETeorija oblika predavanjeTiskovne forme 2 vježbe reproOriginalna grafika I vježbe grafikaBoja u digitalnom okruženju predavanje
Matijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaJurković, VandaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraJozić, JosipMandić, Lidija
Računalna 2BRačunalna 6. katRačunalna EDvorana APraktikum repro 3. katPraktikum za originalnu grafikuDvorana C
PiIGM_1, PiIGM_2Optoelektronički sustavi 1MTT_4Tehnike ispisa digitalne fotografije
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptoelektronički sustavi 1 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakTehnike ispisa digitalne fotografije predavanje
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaMandić, LidijaDragčević, KrešimirMikota, Miroslav
Praktikum EDvorana APraktikum tisak 4. kat desnoDvorana C
Kontrola kvaliteteP_15Digitalni multimedij 1Grafički dizajn 4
Kontrola kvalitete predavanje VPapir vježbe materijaliDigitalni multimedij 1 predavanjeGrafički dizajn 4 predavanje
Milčić, Diana, Cigula, TomislavStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPap, Klaudio, Rudolf, MajaBrozović, Maja
VijećnicaPraktikum materijali 3. katDvorana ADvorana C
Primjenjena fotografija 1Tiskovne forme 2
Primjenjena fotografija 1 predavanjeTiskovne forme 2 predavanje
Mikota, MiroslavMahović Poljaček, Sanja, Tomašegović, Tamara
Dvorana ADvorana C
Primjena i ispitivanje grafičkih materijalaT1_4RF2_1, RF2_2FP_15, FP_16RIR2_1, RIR2_2WEB dizajn 2DM2_6
Primjena i ispitivanje grafičkih materijala predavanjeTisak 1 vježbe tisakReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproFotografski procesi vježbe materijaliRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajnWEB dizajn 2 predavanjeDigitalni multimedij 2 vježbe E
Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaHajdek, MartinaStrgar Kurečić, MajaLukavski, Teodora (fotografski v.s.)Bota, JosipPibernik, JesenkaJežić, Trpimir Jeronim
Dvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum repro 3. katPraktikum materijali 3. katRačunalna 6. katDvorana CPraktikum E
08:50-09:35
09:50-10:35
Male tehnike tiskaT1_2GD2_3Tehnički predodžbeni sustaviOGI_4P_11, P_12Optoelektronički sustavi 2
Male tehnike tiska predavanjeTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTehnički predodžbeni sustavi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 2 predavanje
Majnarić, IgorHajdek, MartinaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Banić, DubravkoJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMandić, Lidija
Dvorana CPraktikum tisak prizemljeRačunalna 6. katDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katDvorana B
TS_1GD2_5PiIGM_5MTT_4Optika, elektrostatika i mehanika fluidaMedijska komunikacija
Tiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EMale tehnike tiska vježbe tisakOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeMedijska komunikacija predavanje
Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaDragčević, KrešimirItrić Ivanda, KatarinaMustić, Daria
Računalna 2BRačunalna 6. katPraktikum EPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana BDvorana A
P_15TF2_3, TF2_4TS_7Realizacija idejnih rješenja 2
Papir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojRealizacija idejnih rješenja 2 predavanje
Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraKoren Ivančević, TajanaBrozović, Maja
Praktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2ADvorana B
Tiskarski slogVizualne komunikacijeGD4_1WD2_1MSuRA_3
Tiskarski slog predavanjeVizualne komunikacije predavanjeGrafički dizajn 4 vježbe dizajnWEB dizajn 2 vježbe reproMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
Koren Ivančević, TajanaMustić, DariaBrozović, MajaKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Maričević, Marko
Dvorana CDvorana ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2A
Dizajn grafičkih medija 1TIDF_1, TIDF_2RIR2_5, RIR2_6
Dizajn grafičkih medija 1 predavanjeTehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Pibernik, JesenkaPavlović, IvanaBota, Josip
Dvorana APraktikum prizemlje HKORačunalna 6. kat
09:50-10:35
10:40-11:25
Male tehnike tiskaT1_2Tehnički predodžbeni sustaviOGI_4P_11, P_12Optoelektronički sustavi 2
Male tehnike tiska predavanjeTisak 1 vježbe tisakTehnički predodžbeni sustavi predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaPapir vježbe materijaliOptoelektronički sustavi 2 predavanje
Majnarić, IgorHajdek, MartinaBanić, DubravkoJozić, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaMandić, Lidija
Dvorana CPraktikum tisak prizemljeDvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum materijali 3. katDvorana B
TS_1GD2_5PiIGM_5Optika, elektrostatika i mehanika fluidaMedijska komunikacija
Tiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPrimjena i ispitivanje grafičkih materijala vježbe EOptika, elektrostatika i mehanika fluida predavanjeMedijska komunikacija predavanje
Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Lozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaItrić Ivanda, KatarinaMustić, Daria
Računalna 2BRačunalna 6. katPraktikum EDvorana BDvorana A
MTT_1GD2_8P_5, P_6TF2_3, TF2_4TS_7Realizacija idejnih rješenja 2
Male tehnike tiska vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproTiskarski slog vježbe u računalnojRealizacija idejnih rješenja 2 predavanje
Dragčević, KrešimirPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, TamaraKoren Ivančević, TajanaBrozović, Maja
Praktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2ADvorana B
Vizualne komunikacijeGD4_1WD2_1MSuRA_3
Vizualne komunikacije predavanjeGrafički dizajn 4 vježbe dizajnWEB dizajn 2 vježbe reproMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnoj
Mustić, DariaBrozović, MajaKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Maričević, Marko
Dvorana ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. katRačunalna 2A
Dizajn grafičkih medija 1TIDF_1, TIDF_2RIR2_5, RIR2_6
Dizajn grafičkih medija 1 predavanjeTehnike ispisa digitalne fotografije vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Pibernik, JesenkaPavlović, IvanaBota, Josip
Dvorana APraktikum prizemlje HKORačunalna 6. kat
10:40-11:25
11:40-12:25 -X-
GD2_5MTT_7PapirDigitalni multimedij 2
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakPapir predavanjeDigitalni multimedij 2 predavanje
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaKoren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, Nikolina
Računalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana ADvorana C
MTT_1PF1_3, PF1_4TS_6OS1_7GD2_8P_5, P_6Dizajn i okoliš
Male tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliDizajn i okoliš predavanje
Dragčević, KrešimirPavlović, IvanaKoren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaBolanča Mirković, Ivana
Praktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKORačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. katDvorana B
DGM1_1, DGM1_2TS_5GD4_1MSuRA_2WD2_2
Dizajn grafičkih medija 1 seminarTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 4 vježbe dizajnMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojWEB dizajn 2 vježbe repro
Cvitić, FilipKoren Ivančević, TajanaBrozović, MajaMaričević, MarkoKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BRačunalna 6. katRačunalna 2APraktikum repro 3. kat
Tisak i dizajnP_1, P_2T_11, T_12UF1_1DM2_2RIR2_7
Tisak i dizajn predavanjePapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Matijević, MileStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Pavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimBota, Josip
Dvorana APraktikum materijali 3. katRačunalna 2APraktikum fotolabRačunalna 2BRačunalna 6. kat
11:40-12:25
12:30-13:15 -X-
GD2_4MTT_7PapirDigitalni multimedij 2
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakPapir predavanjeDigitalni multimedij 2 predavanje
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaLozo, Branka, Strižić Jakovljević, MajaKoren Ivančević, Tajana, Stanić Loknar, Nikolina
Računalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoDvorana ADvorana C
PF1_3, PF1_4TS_6OS1_7GD2_8P_3, P_4T_15Dizajn i okoliš
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojPapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BDizajn i okoliš predavanje
Pavlović, IvanaKoren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Strižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Bolanča Mirković, Ivana
Praktikum prizemlje HKORačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana B
DGM1_1, DGM1_2TS_5DM2_1MSuRA_2WD2_2GD4_5
Dizajn grafičkih medija 1 seminarTiskarski slog vježbe u računalnojDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojWEB dizajn 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Cvitić, FilipKoren Ivančević, TajanaJežić, Trpimir JeronimMaričević, MarkoKanižaj, Bojan (web dizajn v.s.)Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Dvorana ARačunalna 2BAtelijerRačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. kat
Tisak i dizajnP_1, P_2T_11, T_12UF1_1DM2_2UF1_5RIR2_7
Tisak i dizajn predavanjePapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Matijević, MileStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Pavlović, IvanaJežić, Trpimir JeronimŽeželj, TeoBota, Josip
Dvorana APraktikum materijali 3. katRačunalna 2APraktikum fotolabRačunalna 2BPraktikum prizemlje HKORačunalna 6. kat
12:30-13:15
13:30-14:15
KMIRB_1, KMIRB_2K1_5GD2_6TiD_9, TiD_10P_9, P_10TF2_5MK_1, MK_2UF1_4
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Kulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara(komunikologija v.s.)Pavlović, Ivana
Praktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 6. katRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKO
Tisak 1TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8Medijska komunikacija
Tisak 1 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoMedijska komunikacija seminar
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, TeoMustić, Daria, (komunikologija v.s.)
Dvorana ARačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKODvorana B
Grafički dizajn 2P_3, P_4T_15Dizajn i okoliš
Grafički dizajn 2 predavanjePapir vježbe materijaliTipografija vježbe u računalnoj A/BDizajn i okoliš seminar
Brozović, Maja, Kovačević, Dorotea, Bota, JosipStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Bolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dvorana APraktikum materijali 3. katRačunalna 2BDvorana B
TS_2TipografijaDM2_1OS2_2GD4_5
Tiskarski slog vježbe u računalnojTipografija predavanjeDigitalni multimedij 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Koren Ivančević, TajanaŽiljak Stanimirović, IvanaJežić, Trpimir JeronimAgić Cmrk, AnaIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Računalna 2BDvorana AAtelijerPraktikum repro 3. katRačunalna 6. kat
Polimerni materijaliGrafički strojevi 2OEiMF_7OS2_1UF1_3UF1_5
Polimerni materijali predavanjeGrafički strojevi 2 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Jamnicki Hanzer, SonjaDonevski, DavorItrić Ivanda, KatarinaAgić Cmrk, AnaPavlović, IvanaŽeželj, Teo
Dvorana CDvorana APraktikum fizikaPraktikum repro 3. katPraktikum fotolabPraktikum prizemlje HKO
13:30-14:15
14:20-15:05
KMIRB_1, KMIRB_2K1_5GD2_6TiD_9, TiD_10P_9, P_10TF2_5MK_1, MK_2UF1_4DM2_4
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BPapir vježbe materijaliTiskovne forme 2 vježbe reproMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe E
Kulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileStrižić Jakovljević, Maja, Jamnicki Hanzer, SonjaCigula, Tomislav, Tomašegović, Tamara(komunikologija v.s.)Pavlović, IvanaJežić, Trpimir Jeronim
Praktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 6. katRačunalna 2BPraktikum materijali 3. katPraktikum repro 3. katAtelijerPraktikum prizemlje HKORačunalna E
Tisak 1TS_3GD2_4MTT_5K1_7PF1_7, PF1_8Medijska komunikacija
Tisak 1 predavanjeTiskarski slog vježbe u računalnojGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojMale tehnike tiska vježbe tisakKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoMedijska komunikacija seminar
Mrvac, Nikola, Hajdek, Krunoslav (v.s.)Koren Ivančević, TajanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Bates, IrenaBelina, Marija (dorada v.s.)Žeželj, TeoMustić, Daria, (komunikologija v.s.)
Dvorana ARačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum prizemlje HKODvorana B
MTT_2VK_3, VK_4TS_4OS1_6GD2_7T1_5Fotografski procesiMehaničke simulacije u računalnim animacijama
Male tehnike tiska vježbe tisakVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakFotografski procesi predavanjeMehaničke simulacije u računalnim animacijama predavanje
Dragčević, Krešimir(komunikologija v.s.)Koren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Hajdek, MartinaKulčar, RahelaSkala, Tibor
Praktikum tisak 4. kat desnoAtelijerRačunalna 2BPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana ADvorana B
TS_2K1_4TiD_7, TiD_8TipografijaOS2_2GD4_5
Tiskarski slog vježbe u računalnojKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTipografija predavanjeOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Koren Ivančević, TajanaBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileŽiljak Stanimirović, IvanaAgić Cmrk, AnaIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Računalna 2BPraktikum za doradu s brzorezačemAtelijerDvorana APraktikum repro 3. katRačunalna 6. kat
Polimerni materijaliLPI_5Grafički strojevi 2OEiMF_7OS2_1UF1_3
Polimerni materijali predavanjeLikovna praksa I vježbe EGrafički strojevi 2 predavanjeOptika, elektrostatika i mehanika fluida vježbe fizikaOptoelektronički sustavi 2 vježbe reproUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Jamnicki Hanzer, Sonja(likovni v.s. 2)Donevski, DavorItrić Ivanda, KatarinaAgić Cmrk, AnaPavlović, Ivana
Dvorana CRačunalna EDvorana APraktikum fizikaPraktikum repro 3. katPraktikum fotolab
14:20-15:05
15:20-16:05
KK_1, KK_2T1_10GD2_6UF1_2DM2_4
Kontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoDigitalni multimedij 2 vježbe E
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, MilePerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Pavlović, IvanaJežić, Trpimir Jeronim
VijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. katPraktikum fotolabRačunalna E
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaSustav upravljanja okolišem
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeSustav upravljanja okolišem predavanje
Kulčar, RahelaBolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dvorana ADvorana C
PF1_1, PF1_2MTT_2VK_3, VK_4TS_4OS1_6GD2_7T1_5Fotografski procesi
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoMale tehnike tiska vježbe tisakVizualne komunikacije vježbe u računalnoj A/BTiskarski slog vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak 1 vježbe tisakFotografski procesi predavanje
Pavlović, IvanaDragčević, Krešimir(komunikologija v.s.)Koren Ivančević, TajanaAgić Cmrk, AnaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Hajdek, MartinaKulčar, Rahela
Praktikum prizemlje HKOPraktikum tisak 4. kat desnoAtelijerRačunalna 2BPraktikum repro 3. katRačunalna 6. katPraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana A
K1_4TiD_7, TiD_8TipografijaMSuRA_1GD4_3OS2_3
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BTipografija seminarMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojGrafički dizajn 4 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe repro
Belina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileŽiljak Stanimirović, IvanaMaričević, MarkoIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Agić Cmrk, Ana
Praktikum za doradu s brzorezačemAtelijerDvorana ARačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. kat
LPI_5Grafički strojevi 2Umjetnička fotografija 1
Likovna praksa I vježbe EGrafički strojevi 2 seminarUmjetnička fotografija 1 predavanje
(likovni v.s. 2)Donevski, Davor, Šarčević, IvaMikota, Miroslav
Računalna EDvorana BDvorana A
15:20-16:05
16:10-16:55
KK_1, KK_2T1_10OGI_10UF1_2RIR2_3, RIR2_4
Kontrola kvalitete vježbe STisak 1 vježbe tisakOriginalna grafika I vježbe grafikaUmjetnička fotografija 1 vježbe fotoRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Milčić, Diana, Donevski, Davor, Cigula, TomislavMatijević, MileJozić, JosipPavlović, IvanaBota, Josip
VijećnicaPraktikum tisak 4. kat lijevoPraktikum za originalnu grafikuPraktikum fotolabRačunalna 6. kat
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije bojaT1_9Sustav upravljanja okolišem
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja predavanjeTisak 1 vježbe tisakSustav upravljanja okolišem predavanje
Kulčar, RahelaMatijević, MileBolanča Mirković, Ivana, Vukoje, Marina
Dvorana APraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana C
PF1_1, PF1_2GD2_7OS1_8Reprodukcijska fotografija 2MTT_3DM1_8
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoGrafički dizajn 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproReprodukcijska fotografija 2 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnoj
Pavlović, IvanaPerić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaStrgar Kurečić, MajaDragčević, KrešimirHudika, Tomislav
Praktikum prizemlje HKORačunalna 6. katPraktikum repro 3. katDvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 2A
Marketing 1OGI_9MSuRA_1GD4_3OS2_3
Marketing 1 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaMehaničke simulacije u računalnim animacijama vježbe u računalnojGrafički dizajn 4 vježbe dizajnOptoelektronički sustavi 2 vježbe repro
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipMaričević, MarkoIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)Agić Cmrk, Ana
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2ARačunalna 6. katPraktikum repro 3. kat
OS1_1Knjigoveštvo 1LPI_5Engleski u struci 4Umjetnička fotografija 1
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproKnjigoveštvo 1 predavanjeLikovna praksa I vježbe EEngleski u struci 4 predavanje, seminarUmjetnička fotografija 1 predavanje
Agić Cmrk, AnaPasanec Preprotić, Suzana(likovni v.s. 2)Nemec, AnaMikota, Miroslav
Praktikum repro 3. katDvorana BRačunalna EDvorana CDvorana A
16:10-16:55
17:10-17:55
K1_1TiD_3, TiD_4KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10T_5, T_6RF2_3, RF2_4RIR2_3, RIR2_4
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproRealizacija idejnih rješenja 2 vježbe dizajn
Belina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileKulčar, RahelaJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strgar Kurečić, MajaBota, Josip
Praktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. kat
GD2_1KMIRB_3, KMIRB_4MTT_6PF1_9K1_6T1_9Sustav upravljanja okolišem
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak 1 vježbe tisakSustav upravljanja okolišem seminar
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaBates, IrenaŽeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileVukoje, Marina
Računalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum tisak 4. kat lijevoDvorana A
GD2_2KMIRB_11, KMIRB_12OS1_8Reprodukcijska fotografija 2MTT_3DM1_8UF1_8
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproReprodukcijska fotografija 2 predavanjeMale tehnike tiska vježbe tisakDigitalni multimedij 1 vježbe u računalnojUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaAgić Cmrk, AnaStrgar Kurečić, MajaDragčević, KrešimirHudika, TomislavŽeželj, Teo
Računalna 6. katPraktikum fizikaPraktikum repro 3. katDvorana BPraktikum tisak 4. kat desnoRačunalna 2APraktikum fotolab
Marketing 1OGI_9T1_12GD4_3
Marketing 1 predavanjeOriginalna grafika I vježbe grafikaTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipMatijević, MileIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. kat
OS1_1Knjigoveštvo 1Engleski u struci 4
Optoelektronički sustavi 1 vježbe reproKnjigoveštvo 1 predavanjeEngleski u struci 4 predavanje, seminar
Agić Cmrk, AnaPasanec Preprotić, SuzanaNemec, Ana
Praktikum repro 3. katDvorana BDvorana C
17:10-17:55
18:00-18:45
K1_1TiD_3, TiD_4KMIRB_9, KMIRB_10OGI_10T_5, T_6RF2_3, RF2_4GD4_2
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaOriginalna grafika I vježbe grafikaTipografija vježbe u računalnoj A/BReprodukcijska fotografija 2 vježbe reproGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Belina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileKulčar, RahelaJozić, JosipPašalić, Marko (tipografija v.s.)Strgar Kurečić, MajaKovačević, Dorotea
Praktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum za originalnu grafikuRačunalna 2APraktikum repro 3. katRačunalna 6. kat
GD2_1KMIRB_3, KMIRB_4TiD_5, TiD_6MTT_6PF1_9K1_6OGI_8
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BMale tehnike tiska vježbe tisakPrimjenjena fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brOriginalna grafika I vježbe grafika
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Kulčar, RahelaMatijević, MileBates, IrenaŽeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Jozić, Josip
Računalna 6. katPraktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum tisak 4. kat desnoPraktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum za originalnu grafiku
GD2_2OS1_3KMIRB_11, KMIRB_12DM2_3UF1_8
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaDigitalni multimedij 2 vježbe EUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaKulčar, RahelaJežić, Trpimir JeronimŽeželj, Teo
Računalna 6. katPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaRačunalna EPraktikum fotolab
M1_1, M1_2OGI_9K1_8T1_12GD4_4
Marketing 1 seminarOriginalna grafika I vježbe grafikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brTisak 1 vježbe tisakGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Rončević, Ante, Najdanović, ZoranJozić, JosipBelina, Marija (dorada v.s.)Matijević, MileIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Dvorana APraktikum za originalnu grafikuPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum tisak 4. kat lijevoRačunalna 6. kat
--- 18:00-18:45
19:00-19:45
K1_2KMIRB_5, KMIRB_6T_3, T_4GD4_2UF1_7
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTipografija vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 4 vježbe dizajnUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Belina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, RahelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Kovačević, DoroteaŽeželj, Teo
Praktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizikaRačunalna 2BRačunalna 6. katPraktikum prizemlje HKO
GD2_1TiD_5, TiD_6KMIRB_13K1_3OGI_8MK_3, MK_4UF1_6
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojTisak i dizajn vježbe u računalnoj A/BKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brOriginalna grafika I vježbe grafikaMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Matijević, MileKulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Jozić, Josip(komunikologija v.s.)Žeželj, Teo
Računalna 6. katRačunalna 2BPraktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum za originalnu grafikuAtelijerPraktikum fotolab
GD2_2OS1_3KMIRB_7, KMIRB_8TPS_1, TPS_2DM2_3TIDF_3, TIDF_4
Grafički dizajn 2 vježbe u računalnojOptoelektronički sustavi 1 vježbe reproKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BDigitalni multimedij 2 vježbe ETehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
Perić Bulaja, Jelena (dizajn v.s.)Agić Cmrk, AnaKulčar, RahelaJokić, TigranJežić, Trpimir JeronimŽeželj, Teo
Računalna 6. katPraktikum repro 3. katPraktikum fizikaRačunalna 2BRačunalna EPraktikum prizemlje HKO
PF1_5, PF1_6K1_8GD4_4
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Žeželj, TeoBelina, Marija (dorada v.s.)Ilakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Praktikum prizemlje HKOPraktikum za doradu s brzorezačemRačunalna 6. kat
-X- 19:00-19:45
19:50-20:35
K1_2KMIRB_5, KMIRB_6T_3, T_4GD4_2UF1_7
Knjigoveštvo 1 vježbe dorada brKvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTipografija vježbe u računalnoj A/BGrafički dizajn 4 vježbe dizajnUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Belina, Marija (dorada v.s.)Kulčar, RahelaPašalić, Marko (tipografija v.s.)Kovačević, DoroteaŽeželj, Teo
Praktikum za doradu s brzorezačemPraktikum fizikaRačunalna 2BRačunalna 6. katPraktikum prizemlje HKO
KMIRB_13K1_3OGI_8MK_3, MK_4UF1_6
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaKnjigoveštvo 1 vježbe dorada brOriginalna grafika I vježbe grafikaMedijska komunikacija vježbe u računalnoj A/BUmjetnička fotografija 1 vježbe foto
Kulčar, RahelaBelina, Marija (dorada v.s.)Jozić, Josip(komunikologija v.s.)Žeželj, Teo
Praktikum fizikaPraktikum za doradu s brzorezačemPraktikum za originalnu grafikuAtelijerPraktikum fotolab
KMIRB_7, KMIRB_8TPS_1, TPS_2TIDF_3, TIDF_4
Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja vježbe fizikaTehnički predodžbeni sustavi vježbe u računalnoj A/BTehnike ispisa digitalne fotografije vježbe foto
Kulčar, RahelaJokić, TigranŽeželj, Teo
Praktikum fizikaRačunalna 2BPraktikum prizemlje HKO
PF1_5, PF1_6GD4_4
Primjenjena fotografija 1 vježbe fotoGrafički dizajn 4 vježbe dizajn
Žeželj, TeoIlakovac, Mirjana (dizajn v.s.)
Praktikum prizemlje HKORačunalna 6. kat
-X- 19:50-20:35
20:40-21:25 -X- -X- -X- -X- -X- 20:40-21:25
21:30-22:15 -X- -X- -X- -X- -X- 21:30-22:15
Timetable generated with FET 6.18.0 on 3/10/24 9:40 AM

back to the top